Bezpłatne badania densytometryczne dla kobiet w ramach programu profilaktyki osteoporozy
Rozpoczynamy ważną inicjatywę skierowaną na profilaktykę osteoporozy, dzięki której wiele osób będzie miało szansę na wczesne wykrycie tej podstępnej choroby. Program obejmuje zarówno bezpłatne badania densytometryczne, jak i działania edukacyjne, które mają na celu zwiększenie świadomości na temat osteoporozy.
  1. Bezpłatne badania densytometryczne dla kobiet i mężczyzn.
  2. Program edukacyjny dla mieszkańców.
  3. Szkolenia dla pracowników medycznych.
  4. Dofinansowanie programu z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Program profilaktyki osteoporozy skierowany jest głównie do kobiet w wieku 40-64 lat z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka oraz wszystkich kobiet powyżej 65 roku życia. Mężczyźni w wieku 75 lat i starsi również będą mogli skorzystać z badań, ale po przebadaniu kobiet. Osteoporoza, często nazywana "cichym złodziejem kości", rozwija się bez widocznych objawów i prowadzi do osłabienia kości oraz zwiększonego ryzyka złamań. Dlatego wczesna diagnoza i profilaktyka są kluczowe.

W ramach programu, 3800 osób zostanie przebadanych, a kolejne 6273 osoby wezmą udział w działaniach edukacyjnych. Dodatkowo, 30 pracowników medycznych będzie przeszkolonych w zakresie wczesnego wykrywania osteoporozy. Całkowity koszt programu na lata 2023-2025 wynosi 906 615 złotych, z czego 80 procent pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia, a resztę gmina.

Program został opracowany w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia, a nasz wniosek znalazł się na 4 miejscu listy rankingowej. Dziś prezydent Beata Dudzińska podpisała umowę na realizację zadania z doktorem Sebastianem Łaźniakiem z firmy Cogito.

Badanie densytometryczne, wykorzystywane w ramach programu, to nieinwazyjna metoda oceny gęstości mineralnej kości, która pozwala na wczesne wykrycie ubytków w gęstości kości. Jest to kluczowe dla zapobiegania złamaniom i poważnym konsekwencjom osteoporozy.

Zapisy na bezpłatne badania densytometryczne są już otwarte i dostępne pod numerem telefonu 800 805 100.


Opierając się na: UM Piła