Studenci medycyny UAM będą odbywać praktyki w Szpitalu Specjalistycznym w Pile
Studenci medycyny będą zdobywać praktyczne doświadczenie w Szpitalu Specjalistycznym w Pile. Współpraca obejmuje szeroki zakres praktyk w różnych oddziałach, co pozwoli przyszłym lekarzom na rozwijanie umiejętności pod okiem doświadczonych specjalistów.
  1. Podpisano porozumienie między UAM a Szpitalem Specjalistycznym w Pile.
  2. Praktyki będą odbywać się w szpitalach północnej Wielkopolski.
  3. Rekrutacja na kierunek lekarski planowana jest na przyszły rok.
  4. Tworzenie bazy dydaktycznej i centrum symulacji medycznych.

W Nadnoteckim Instytucie Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Pile trwają przygotowania do uruchomienia kierunku lekarskiego. Studenci tego kierunku będą mieli możliwość odbywania praktyk w różnych szpitalach północnej Wielkopolski, w tym w Szpitalu Specjalistycznym im. Stanisława Staszica w Pile. Zawarta umowa o współpracy umożliwia studentom zdobywanie cennego doświadczenia zawodowego w różnych oddziałach szpitala.

Rekrutacja na pierwszy rok studiów na kierunek lekarski planowana jest na przyszły rok, po uzyskaniu pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W pierwszym roku kształcenia planuje się przyjęcie 60 studentów z całego regionu.

Podpisanie porozumienia w sprawie praktyk odbyło się z udziałem prorektora UAM, prof. dr. hab. Tadeusza Wallasa, dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile Wojciecha Szafrańskiego, starosty pilskiego Rafała Zdziereli, sekretarza powiatu Wiolety Kaczmarek oraz dyrektora Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile dr. Pawła M. Owsiannego.

- Jestem przekonany, że ta współpraca będzie korzystna zarówno dla studentów, jak i dla naszego szpitala, a zyskają na tym przede wszystkim, mieszkanki i mieszkańcy całego powiatu - powiedział Rafał Zdzierela, starosta pilski.

Dr Paweł M. Owsianny, dyrektor Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile, podkreślił znaczenie przygotowywanej bazy laboratoryjno-dydaktycznej oraz wieloparametrycznego centrum symulacji medycznych, które będą integralną częścią procesu kształcenia przyszłych lekarzy. - W tej chwili, jesteśmy na etapie przygotowywania bazy laboratoryjno-dydaktycznej, w tym wieloparametrycznego centrum symulacji medycznych oraz laboratoriów specjalistycznych. Warto dodać, że studenci będą mieli także zajęcia w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, która jest partnerem w tworzeniu tego kierunku studiów - informuje dr Paweł M. Owsianny.

Studenci medycyny w Pile będą mieli okazję zdobywać umiejętności praktyczne pod okiem doświadczonych lekarzy, co pozwoli im na lepsze przygotowanie do przyszłej kariery zawodowej. Dzięki praktykom w różnych oddziałach szpitala, młodzi adepci medycyny będą mogli zapoznać się z różnorodnymi specjalizacjami medycznymi.


Według informacji z: Powiat Pilski