Konwent Regionalny zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności W Starostwie Powiatowym w Pile odbył się Konwent Regionalny, w którym udział wzięli przedstawiciele Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepelnosprawności w Chodzieży, Pile i Złotowie.

Podczas spotkania omówiono działania powiatowych zespołów w pespektywie zmieniających się potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy Konwentu poruszyli problemy związane z uprawnieniami rodzin zastępczych w postępowaniu orzeczniczym. Omówiona została także rola powiatowych zespołów w procesie ubiegania się o świadczenie wspierające, które ma zostać wprowadzone od 1 stycznia 2024 r. Jednym z ważniejszych tematów było omówienie współpracy zespołów w postępowaniach orzeczniczych. Konwent zorganizował Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile.