relacja z konwentu samorządowego i regionalnego W Starostwie Powiatowym w Pile odbył się Konwent Samorządowy na temat wsparcia ośrodków pomocy społecznej dla osób ubiegających się o status osoby niepełnosprawnej.

W spotkaniu, które odbyło się 24 listopada na zaproszenie starosty pilskiego Eligiusza Komarowskiego, udział wzięli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z gmin powiatu pilskiego oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile. 

Celem Konwentu było omówienie i wypracowanie form wsparcia osób ubiegających się o orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Zaprezentowano i omówiono dane dotyczące osób niepełnosprawnych w poszczególnych gminach oraz możliwości współdziałania ośrodków pomocy społecznej w postępowaniu orzeczniczym, aby wesprzeć podopiecznych ośrodków, ubiegających się o takie orzeczenie.  

Omówiono  także zasady ubiegania się obywateli Ukrainy, o statusie uchodźcy, o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Przedstawiony został aktualny stan prawny w odniesieniu do orzeczeń, których ważność upływała w okresie pandemii (COVID-19).
- Jestem przekonany, że spotkanie pozwoliło na wyjaśnienie wątpliwości i wypracowanie form współpracy na styku osoba niepełnosprawna, ośrodek pomocy społecznej, powiatowy zespół ds. orzekania - powiedział Andrzej Komisarek, Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile.