Dzień Kolejarza 25 listopada obchodzimy Dzień Kolejarza.
- Wszystkim kolejarzom i pracownikom kolei w dniu ich święta składam najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim satysfakcji z wykonywanej pracy i wszelkiej pomyślności – życzy Eligiusz Komarowski, starosta pilski.   

Piła ma ogromne tradycje kolejarskie. Budowę pierwszej linii kolejowej rozpoczęto jeszcze pod pruskim zaborem pruskim, a Piła szybko stała się znaczącym węzłem kolejowym we wschodniej części Niemiec. Po II wojnie tradycje te były kontynuowane. Rozwinął się także przemysł kolejowy w byłych już Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego, a kolejarze stanowili silną grupę zawodową w mieście i mieli ogromny wpływy na jego rozwój.

Wyrazem dla nich uznania i podziękowania jest Pomnik Kolejarzy, który znajduje się przy skrzyżowaniu ulicy Okrzei i Staromiejskiej.
- Już niebawem zmienimy jego otoczenie, będzie na nowo zagospodarowane, staną tu nowe ławki, posadzimy piękną zieleń. Wykonamy to w ramach przebudowy tego skrzyżowania. Miejsce to na pewno będzie zachęcać mieszkańców, aby tu się zatrzymać i oddać należny hołd kolejarzom – dodaje starosta.