W siedzibie naszej jednostki odbyła się konferencja poświęcona tematyce bezpieczeństwa podczas prac budowlanych dla przedstawicieli firm oraz instytucji z pilskiego regionu. Prelekcje poprowadzili przedstawiciele Policji, Państwowej Inspekcji Pracy, Stowarzyszenia BHP, a także Biegły Sądowy oraz Ratownik Medyczny.

Od początku roku na terenie powiatu pilskiego doszło do 16 wypadków w pracy, w których 11 osób zostało poważnie rannych, a aż 5 zmarło na skutek odniesionych obrażeń. Duża część tych zdarzeń miała miejsce na placach budowy i podczas prac na wysokościach. To właśnie głównie z tych powodów wczoraj, tj. 30 listopada w siedzibie pilskiej jednostki odbyła się „Konferencja poświęcona bezpieczeństwu podczas prac budowlanych oraz prac na wysokościach”.

W organizację wydarzenia włączyli się również przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, pilskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Biegły Sądowy z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Polska Grupa Ratownictwa Medycznego.

Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele firm i instytucji funkcjonujących w regionie pilskim. Wśród uczestników byli zarówno pracownicy, kierownicy budowy, a także specjaliści Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Wydarzenie składało się z 5 paneli tematycznych. Na początku zebranych powitał Komendant Powiatowy Policji w Pile podinsp. Marcin Kowalski, a po chwili głos zabrali policjanci, którzy przybliżyli m. in. statystykę zdarzeń, kwalifikacje prawne oraz towarzyszące im konsekwencje, a także wpływ alkoholu lub innych używek na człowieka i postępowanie w sytuacji ujawnienia takiej osoby w pracy.

Następnie głos zabrali przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy. Nadinspektor Piotr Kuligowski oraz starszy inspektor Dariusz Nowak przekazali profilaktyczne rady oraz omówili zasady i przepisy obowiązujące podczas wykonywania prac budowlanych. Dalszą część konferencji poprowadził Prezes pilskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Zygmunt Jeliński, który przybliżył praktyczne aspekty pracy specjalisty BHP na budowach, a także omówił dokumentację niezbędną do zapewnienia i kontrolowania stanu bezpieczeństwa.

Po krótkiej przerwie panel poprowadził Biegły Sądowy z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Marcin Kosicki, który przybliżył zadania jakie są wykonywane w ramach prowadzonych postępowań. Omówił również kilka przykładów wypadków podkreślając istotne okoliczności, które w konsekwencji decydują o pociągnięciu do odpowiedzialności sprawcy zdarzenia. Ostatnia część konferencji poświęcona była tematyce udzielania pierwszej pomocy. Ratownik Medyczny oraz przedstawiciel Polskiej Grupy Ratownictwa Medycznego Szymon Kozłowski przedstawił nie tylko podstawowe zasady udzielania pomocy, ale również podkreślił jak ważne jest odpowiednie wyposażenie miejsc pracy w sprzęt niezbędny do ratowania ludzkiego życia. Po części teoretycznej, na holu przed salą konferencyjną odbyła się również część praktyczna, gdzie każdy z uczestników mógł samodzielnie przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora AED.

Bardzo dziękujemy wszystkim prelegentom oraz partnerom, bez których zorganizowanie takiego przedsięwzięcia byłoby niemożliwe. Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w konferencji. Mamy nadzieję, że powyższe przedsięwzięcie, zdobyta wiedza oraz wymiana cennych doświadczeń będzie miała wpływ na podniesienie bezpieczeństwa podczas wykonywanych różnego rodzaju prac, w tym także budowlanych i wysokościowych.

st. sierż. Wojciech Zeszot