W BWA o dziejach powiatu pilskiego: konferencja, wystawa i albumy Biuro Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego było organizatorem konferencji naukowej poświęconej historii regionu pilskiego pt. „W nurcie polskich dziejów – powiat pilski, ludzie i wydarzenia”.

Konferencja była zwieńczeniem zrealizowanego projektu, którego efektem jest zakup dużego monitora interaktywnego oraz wystawa multimedialna poświęcona dziejom powiatu pilskiego, którą będzie można na nim oglądać. W ramach projektu wydano także dwa tomy poświęcone naszemu regionowi i powiatowi pilskiemu: „Powiat pilski wczoraj i dziś - ludzie, wydarzenia historyczne" w którym znajdziemy biogramy ponad 40 ważnych historycznie dla powiatu i regionu pilskiego postaci oraz najważniejsze historyczne wydarzenia istotne dla naszych dziejów. W drugim tomie pt.  "Powiat pilski wczoraj i dziś - zabytki, współczesność” zawarto nie tylko historię, ale i współczesność: gospodarkę, oświatę, bogatą przyrodę, a także opis poszczególnych gmin powiatu. Całość opatrzono pięknymi fotografiami.  
- To był pracochłonny projekt, w którego realizację było zaangażowanych wiele znanych historyków i regionalistów. Celem naszych działań było przypomnienie mieszkańcom regionu, szczególnie młodzieży powiatu pilskiego, sylwetek bohaterów stąd pochodzących i tu działających, którzy zapisali się w naszej historii: historii Polski i naszych terenów – mówi Edmund Wolski, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego.

Podczas konferencji wystąpili znani regionaliści i historycy: Maria Bochan, Jacek Stróżyński, Maciej Usurski oraz Marek Fijałkowski. Zabrakło śp. Romana Chwaliszewskiego, zmarłego 10 listopada, choć także miał wystąpić podczas konferencji i wniósł ogromny wkład w realizację tego projektu.
W konferencji wziął udział także Eligiusz Komarowski, starosta pilski.
- To ważny projekt dla naszej regionalnej historii, który zgłębia i wyjaśnia jak kształtował się powiat pilski, jak przez wieki walczono o te ziemie, jak wspaniali ludzie walczyli o polskość naszego regionu.  Dzisiaj od 23 lat mamy Powiat Pilski, składający się z 9 gmin, który z każdym rokiem rośnie w siłę.  Przypomnę, że zdobyliśmy I miejsce w kraju w najbardziej prestiżowym rankingu Związku Powiatów Polskich za rok 2021. A jeszcze 2015 r. lokalni działacze PO próbowali podzielić nas i wyodrębnić Piłę z powiatu ziemskiego, którym jesteśmy. Z tego jak bardzo by to osłabiło nasz region oraz samą Piłę, stolicę powiatu, na szczęście zdawali sobie sprawę także ówcześnie rządzący z koalicji PO- PSL, którzy nie dopuścili do rozpadu powiatu pilskiego – mówił starosta.    

Starosta pogratulował wszystkim osobom, które pracowały nad tym wartościowym projektem i wniosły do niego swoją ogromną wiedzę historyczną. Podziękował również za słowa „o silnym powiecie pilskim”, który mamy dzisiaj, przyznając, że to miłe docenienie pracy jego i wszystkich współpracowników. Na podsumowanie projektu licznie przybyła młodzież szkolna oraz słuchacze z UTW.
Zadanie zrealizowane zostało w ramach programu Muzeum Historii Polski w Warszawie „Patriotyzm Jutra. Edycja 2022” i zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 55 000 zł. Całkowita wartość projektu to 82 300 zł.