Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piła

W dniach 25-26.04.2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. S. Staszica w Pile odbyła się II Konferencja naukowo-praktyczna pod nazwą „Przemoc w środowisku. Diagnoza, interwencja i terapia”. Organizatorami przedsięwzięcia była Komenda Powiatowa Policji w Pile oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile.

II Konferencji pn. „Przemoc w środowisku. Diagnoza, interwencja i terapia” jest komponentem szerszych działań pilskiej Policji realizowanych w ramach lokalnego priorytetu Komendanta Powiatowego Policji w Pile insp. Sebastiana Cichockiego pod nazwą „Szerokie działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, nie tylko walka ze skutkami przemocy, ale przede wszystkim pomoc dla osób i rodzin pokrzywdzonych przestępstwem”. Organizatorami była Komenda Powiatowa Policji w Pile i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica w Pile.

Punktem wyjścia w planowaniu konferencji był fakt, iż z roku na rok rośnie liczba interwencji domowych oraz Niebieskich Kart, a celem, oprócz walorów edukacyjnych, integracja podmiotów zaangażowanych w działalność antyprzemocową, ukierunkowana na zwiększenie efektywności wspólnych działań i lepsze efekty w ratowaniu rodzin z przemocy i innych patologii.

Wykład okolicznościowy pn. "Praktyczne uwagi systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą" wygłosił Komendant Powiatowy Policji w Pile insp. Sebastian Cichocki. Natomiast dr hab. Wojciech Maliszewski, prof. PWSZ w Pile zaprezentował wykład nt. "Psychospołeczne aspekty przemocy w środowisku lokalnym i rodzinnym.

Konferencja miała konwencję teoretyczno-praktyczną i zwłaszcza prezentowane aspekty praktyczne wzbudziły największe zainteresowanie. Liczba uczestników części plenarnej i dwudniowych warsztatów sięgnęła blisko 200 osób.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż przedstawiciele instytucji współpracujących z Policją, biorący udział w konferencji, wysoko oceniali tą współpracę, co jest ważnym sygnałem, iż dotychczasowe kierunki pracy pilskiej jednostki są właściwe i pożądane. Wnioski płynące z konferencji z pewnością pomogą we właściwym kreowaniu polityki antyprzemocowej wśród instytucji zaangażowanych w te działania w powiecie pilskim i co ważne, jej uczestnicy zapewniali, iż tego typu przedsięwzięcie powinno być kontynuowane w kolejnych latach.

W najbliższym czasie Komenda Powiatowa Policji w Pile rozpocznie szeroką kampanię informacyjną wspierającą system przeciwdziałania przemocy w różnych sferach życia.


 

podkom. Żaneta Kowalska