Wicestarosta pilski podsumowuje rok współpracy z NGO
Zakończenie kadencji Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Powiecie Pilskim przynosi refleksje nad efektywnością wspólnych działań. W dniu 15 kwietnia 2024 r. odbyło się spotkanie podsumowujące rok współpracy, które zaowocowało licznymi inicjatywami na rzecz mieszkańców.
  1. Podsumowanie rocznej współpracy z 650 organizacjami pozarządowymi.
  2. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy.
  3. Podziękowania od Arkadiusza Kubicha, wicestarosty pilskiego.
  4. Wsparcie finansowe i patronaty honorowe Starosty Pilskiego.

W trakcie ostatniego posiedzenia członków Zespołu Konsultacyjnego, które odbyło się w obecności przedstawicieli różnych organizacji non-profit, omówiono osiągnięcia i wyzwania minionego roku. Zespół, którego celem jest budowanie silnych relacji między samorządem a sektorem pozarządowym, skupia się na szerokim spektrum działań – od wsparcia osób niepełnosprawnych, przez edukację, zdrowie, po kulturę i ochronę środowiska.

Arkadiusz Kubich, w roli przewodniczącego zespołu, wyraził wdzięczność za zaangażowanie i trud włożony w realizację wspólnych celów. "Dzięki współpracy udało się nie tylko zaspokoić wiele istotnych potrzeb lokalnej społeczności, ale również zwiększyć świadomość społeczną na temat roli organizacji pozarządowych," zaznaczył Kubich.

Finansowanie z budżetu powiatu, w postaci dotacji czy patronatów honorowych, znacząco przyczyniło się do realizacji projektów, które miały bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców. Innowacje społeczne, aktywność lokalna i zaangażowanie społeczne to kluczowe elementy, na które samorząd stawia, wspierając działalność pozarządową w regionie.

Podsumowując, zakończenie tej kadencji Zespołu Konsultacyjnego otwiera nowe perspektywy dla dalszych działań, które będą kontynuować budowanie mocnego partnerstwa na rzecz dobra wspólnego.


Na podst. Starostwo Powiatowe w Pile