Kompleksowe zwalczanie chwastów wiosną

W przypadku braku zabiegu wiosną lub niezadowalającej skuteczności niezbędne jest przeprowadzenie wiosennej regulacji zachwaszczenia. Lustracja polowa pozwoli na jednoznacznie stwierdzenie, z jakimi gatunkami chwastów mamy problem i pod jakie chwasty należy wybrać herbicyd lub rozwiązanie będące mieszaniną opryskową. Jeżeli na polu jest miotła zbożowa i chwasty dwuliścienne niezbędne będzie przeprowadzenie ich kompleksowej eliminacji podczas jednego zabiegu.

Herbicydy tylko na miotłę zbożową

Do wiosennego zwalczania miotły zbożowej można wykorzystać kilka substancji czynnych. Należy mieć jednak na uwadze rotację mechanizmami działania stosowanych substancji czynnych. Oznacza to, że jeżeli jesienią zastosowano produkt do eliminacji miotły, to wiosną bezwzględnie nie można wykorzystywać tej samej substancji czynnej oraz innej o tym samym sposobie działanie wg HRAC.

Do zwalczania miotły zbożowej w okresie wiosennym najpowszechniej wykorzystywane są dwie substancje czynne: pinoksaden i fenoxaprop-P-etylu. Pierwsza z nich rekomendowana jest raczej do wcześniejszych zabiegów, ponieważ jej minimum temperaturowe działania jest niższe niż drugiej. Jednak z racji szerokiego okna aplikacji możliwe jest stosowanie substancji czynnej pinoksaden aż do początku fazy liścia flagowego. W przypadku późnych zabiegów i bardziej zaawansowanych faz rozwojowych chwastów zalecane jest używanie wyższych dawek z zarejestrowanych. 

Co tylko na chwasty dwuliścienne?

Możliwości zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych są dużo większe niż miotły zbożowej. Spośród dostępnych herbicydów można wybrać produkty jedno lub wieloskładnikowe eliminujące szerokie spektrum chwastów. Fakt, że zwalczane są chwasty w wyższych fazach rozwojowych, pozwala na stwierdzenie, czy problemem jest kilka gatunków, czy jeden konkretny. Jeżeli jeden gatunek stwarza zagrożenie dla powodzenia uprawy, wówczas można zastosować herbicyd zawierający substancję czynną będącą "specjalistą" w jego zwalczaniu. Doskonałym przykładem takie rozwiązania jest eliminacja przytuli czepnej przez fluroksypyr lub florasulam.

Kompleksowe rozwiązania

Za kompleksowe herbicydy należy uznać, produkty zwalczające chwasty jedno i dwuliścienne. Mogą być to środki zawierające tylko jedną substancję czynną, ale są to zwykle preparaty 2, a nawet 3 składnikowe. Połączenie kilku związków biologicznie czynnych nie tylko rozszerza spektrum zwalczanych chwastów, ale często potęguje efekt działania. Więcej o zwalczaniu uciążliwych chwastów można przeczytać tutaj: https://osadkowski.pl/portal/agrotechnika/wiosenne-odchwaszczanie-zboz/.

Większość produktów wiosennych działa tylko nalistnie, ale są dostępne pojedyncze środki pobierane również przez system korzeniowy. Jednym z takich produktów jest Huzar Activ Plus, który zawiera 3 substancje czynne z dwóch różnych grup chemicznych: 2 i 4 wg HRAC, czyli sulfonylomoczniki (mechanizm działania ALS) oraz regulatorów wzrostu (syntetycznych auksyn). Takie połączenie pozwala na skuteczną eliminację szerokiego spektrum chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej. Produkt ten z pełnym bezpieczeństwem dla rośliny uprawnej według jego etykiety, można aplikować tylko do fazy pierwszego kolanka (BBCH 31).

Jeżeli jest konieczność wykonania zabiegu w wyższej fazie rozwojowej zbóż ozimych lub w momencie zakupu środka nie jesteśmy pewni terminu jego wykonania, warto sięgnąć po rozwiązania o szerokim oknie aplikacji. Jednym z tego typu produktów jest zestaw handlowy SunPak, zawiera aż 4 substancje czynne i co ważne może być stosowany w uprawie zbóż do fazy początku liści flagowego (BBCH 39).

Jakie chwasty zwalcza SunPak?

Lista eliminowanych chwastów przez SunPak jest naprawdę imponująca, ponieważ obejmuje 20 gatunków o największym znaczeniu gospodarczym. Są wśród nich chwasty jednoliścienne, w tym najważniejsza miotła zbożowa oraz wiele gatunków chwastów dwuliściennych z przytulią czepną, makiem polnym, czy też chwastami z rodziny kapustowatych (samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne) na czele. Co ważne, w zestawie SunPak do zwalczania miotły zbożowe wykorzystywana jest substancja czynna pinoksaden, na którą obecnie rzadziej występuje zjawisko odporności niż na sulfonylomoczniki (mechanizm działania ALS).