PSP w Pile: Specjalistyczne szkolenie nurków w Bornym Sulinowie zakończone
Nurkowanie nie jest tylko sportem, to również kluczowa umiejętność ratownicza, czego dowodem jest niedawno zakończone szkolenie dla strażaków w Bornym Sulinowie. Przez trzy dni, od 3 do 5 kwietnia, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej doskonalili swoje umiejętności w zarządzaniu pracami podwodnymi, co jest niezbędne w wielu sytuacjach ratowniczych. To wydarzenie pokazuje, jak ważne jest ciągłe szkolenie i rozwijanie umiejętności ratowników, aby mogli efektywnie chronić i ratować ludzkie życie.
  1. Szkolenie teoretyczne dla nurków kierujących pracami podwodnymi odbyło się w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP.
  2. 34 funkcjonariuszy z całego kraju ukończyło kurs, zdobywając wiedzę z zakresu organizacji i technologii prac podwodnych.
  3. W skład kadry dydaktycznej weszli doświadczeni instruktorzy oraz specjaliści z dziedziny psychologii i kryminalistyki.
  4. Druga część szkolenia odbędzie się w praktyce, podczas kursów nurkowych MSWiA.

Współczesne służby ratownicze stawiają przed sobą wyzwania, które wymagają nie tylko odwagi i determinacji, ale również specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Szkolenie nurków-stróżów pożarnych w Bornym Sulinowie to przykład, jak zaawansowane techniki i metody pracy pod wodą są integrowane w ramy kształcenia ratowników. Ogn. Paweł Kłodziński z pilskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2, jeden z uczestników kursu, podkreśla znaczenie takich szkoleń w kontekście realnych scenariuszy ratowniczych, z jakimi strażacy mogą się spotkać.

Doświadczeni instruktorzy, tacy jak mł.asp. Łukasz Haryk z KP PSP w Kościanie i mł.asp. Marcin Manthey z KP PSP w Pile, przekazali kursantom nie tylko teoretyczną wiedzę, ale również podzielili się swoim doświadczeniem i praktycznymi wskazówkami. Ważną rolę w szkoleniu odegrali również mł.kpt. Julia Ptaszynska, psycholog z KW PSP w Szczecinie oraz podinsp. dr Wojciech Achrem, technik kryminalistyki, co świadczy o multidyscyplinarnym podejściu do przygotowania strażaków do zadań ratowniczych.

Podczas szkolenia poruszono tematy związane z organizacją prac podwodnych, uregulowaniami prawnymi dotyczącymi działań pod wodą, a także zastosowaniem nowoczesnego sprzętu nurkowego. Dodatkowo, uczestnicy szkolenia mieli okazję zgłębić technologie i techniki wykonywania prac podwodnych, co bez wątpienia przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa oraz efektywności podczas przyszłych misji ratowniczych.

Warto podkreślić, że funkcja nurka kierującego pracami podwodnymi otwiera przed funkcjonariuszami nowe perspektywy w zakresie prowadzenia działań ratowniczych oraz doskonalenia zawodowego. To ważny krok w kierunku zwiększenia gotowości i kompetencji strażaków do działań w ekstremalnych warunkach, co w naszej wspólnocie jest niezmiernie cenne.


Na podstawie: PSP w Pile