Targi Pracy 2024: Młodzi zdobywają cenne doświadczenia zawodowe
W miniony weekend młodzież miała niepowtarzalną okazję do spotkania z potencjalnymi pracodawcami oraz ekspertami z różnych branż. Targi Pracy Młodych 2024 przyciągnęły liczne grono młodych ludzi zainteresowanych zdobyciem cennych informacji i porad dotyczących rynku pracy.
  1. Warsztaty edukacyjne: "Współczesny rynek pracy" i "Jak zdobyć pierwszą pracę?".
  2. Możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego.
  3. Dialog między młodzieżą a przedsiębiorcami.
  4. Wsparcie organizacyjne od lokalnych instytucji.

Targi były doskonałą okazją do nawiązania dialogu między młodzieżą a przedsiębiorcami. Uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o aktualnych trendach na rynku pracy i zaplanować swoją ścieżkę zawodową. Wydarzenie to pokazało, jak ważne jest, aby młodzi ludzie mieli dostęp do takich inicjatyw, które mogą znacząco wpłynąć na ich przyszłość zawodową.

Jednym z głównych punktów programu były warsztaty edukacyjne pod tytułem "Współczesny rynek pracy - jak bezpiecznie szukać pracy?" oraz "Jak zdobyć pierwszą pracę?". Warsztaty te dostarczyły uczestnikom praktycznych wskazówek i cennej wiedzy, która może okazać się nieoceniona na początku kariery zawodowej.

Oprócz warsztatów, uczestnicy mieli możliwość skorzystania z indywidualnych porad ekspertów w ramach doradztwa zawodowego. Dzięki temu mogli lepiej zaplanować swoją przyszłość zawodową, zrozumieć swoje mocne strony i dowiedzieć się, jakie kroki podjąć, aby osiągnąć swoje cele zawodowe.

Organizatorzy Targów Pracy Młodych wyrazili wdzięczność wszystkim uczestnikom i wystawcom za ich udział i zaangażowanie. Szczególne podziękowania skierowane zostały do partnerów wydarzenia, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, za współpracę i wsparcie w organizacji.

Wydarzenie to udowodniło, że młodzież jest zainteresowana aktywnym poszukiwaniem możliwości zawodowych i chętnie korzysta z dostępnych narzędzi, które mogą pomóc im w rozwoju kariery. Targi Pracy Młodych 2024 były nie tylko źródłem cennych informacji, ale także inspiracją do dalszych działań na rynku pracy.


Urząd Miasta w Pile