Nieruchomości na sprzedaż przy ul. Krzywej - ruszają przetargi
Prezydent Miasta Piły ogłosił przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Krzywej. To doskonała okazja dla tych, którzy poszukują gruntów pod zabudowę usługową lub produkcyjną.
  1. Przetargi odbędą się 8 lipca 2024 roku
  2. Oferowane są trzy działki niezabudowane
  3. Nieruchomości przeznaczone na tereny usługowe i produkcyjne
  4. Działki znajdują się na obszarze rewitalizacji

W poniedziałek, 8 lipca 2024 roku, o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Piły (sala 229C, II piętro) odbędą się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności trzech działek przy ul. Krzywej.

Oferowane działki to:

Działka nr 32/4 o powierzchni 0,1537 ha (obręb 21), księga wieczysta PO1I/00004771/0. Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana, o regularnym prostokątnym kształcie i płaskim ukształtowaniu terenu, częściowo porośnięta krzewami i drzewami. Przeznaczenie w planie miejscowym: U/P4 – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Zgodnie z ewidencją gruntów działka stanowi użytek Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Działka znajduje się na obszarze rewitalizacji.

Działka nr 32/5 o powierzchni 0,1535 ha (obręb 21), księga wieczysta PO1I/00004771/0. Podobnie jak poprzednia, jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana, o regularnym prostokątnym kształcie i płaskim ukształtowaniu terenu, częściowo porośnięta krzewami i drzewami. Przeznaczenie w planie miejscowym: U/P4 – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Zgodnie z ewidencją gruntów działka stanowi użytek Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Działka znajduje się na obszarze rewitalizacji.

Działka nr 32/6 o powierzchni 0,1486 ha (obręb 21), księga wieczysta PO1I/00004771/0. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o regularnym prostokątnym kształcie i płaskim ukształtowaniu terenu, częściowo porośnięta krzewami i drzewami. Przeznaczenie w planie miejscowym: U/P4 – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Zgodnie z ewidencją gruntów działka stanowi użytek Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Działka znajduje się na obszarze rewitalizacji.

Wszystkie działki oferowane w przetargu mają ogromny potencjał inwestycyjny, zwłaszcza dla przedsiębiorców planujących rozwój działalności w sektorze usługowym lub produkcyjnym. Ponadto, lokalizacja na obszarze rewitalizacji może przynieść dodatkowe korzyści związane z programami wsparcia dla takich terenów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w przetargach. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Piły.


Wg inf z: Urząd Miasta Piła