Podziękowania za wzorową postawę ucznia klasy strażackiej z Piły
Wyróżnienia dla młodych strażaków za bohaterskie działania

W Zespole Szkół przy Teatralnej odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego mł. bryg. Paweł Kamiński, pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, wyraził wdzięczność za wzorową postawę ucznia i dyrektora szkoły.

  1. Spotkanie odbyło się 3 czerwca 2024 roku.
  2. Podziękowania otrzymał Maciej Wierzbowski za działania ratownicze.
  3. Dyrektor Piotr Halama również został wyróżniony.
  4. Wypadek miał miejsce 28 maja 2024 roku.

Maciej Wierzbowski, uczeń klasy strażackiej, wykazał się niezwykłą odwagą i zimną krwią, gdy wracając do domu pociągiem, był świadkiem zderzenia z samochodem osobowym. Wypadek miał miejsce 28 maja 2024 roku przy ulicy Wawelskiej. Dzięki jego szybkiej reakcji i podjętym działaniom ratowniczym, udało się udzielić pierwszej pomocy zarówno kierowcy pojazdu, jak i pasażerom pociągu. Młody druh skutecznie zawiadomił również służby ratunkowe, co przyczyniło się do sprawnej akcji ratunkowej.

W trakcie spotkania, które odbyło się 3 czerwca 2024 roku, mł. bryg. Paweł Kamiński podziękował Maciejowi Wierzbowskiemu za jego bohaterskie czyny. Wyróżnienie otrzymał także dyrektor Zespołu Szkół przy Teatralnej, Piotr Halama, za wkład w edukację i przygotowanie młodzieży do pełnienia odpowiedzialnych ról w społeczeństwie. Jego zaangażowanie i wiedza przekazywana uczniom przyczyniły się do tak wzorowej postawy Macieja.

Te wydarzenia pokazują, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie młodych ludzi do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Wyróżnienie Macieja Wierzbowskiego to świadectwo, że edukacja i praktyczne umiejętności zdobywane w szkole mają realne przełożenie na życie codzienne. Gratulujemy postawy i życzymy dalszych sukcesów w nauce oraz w przyszłej karierze strażackiej.


Na podst. Straż Pożarna w Pile