Dzień Weterana i Peacekeeper’a uczczony na placu Zwycięstwa w Pile
Weterani misji pokojowych, którzy przez lata reprezentowali nasze miasto na arenie międzynarodowej, zostali dzisiaj uhonorowani podczas uroczystości na placu Zwycięstwa. Ich zasługi dla misji pokojowych ONZ, a także działalność na rzecz lokalnej społeczności, zostały docenione przez władze gminy.
  1. Obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa.
  2. Udział przedstawicieli gminy i mieszkańców.
  3. Wręczenie odznaczeń i medali.
  4. Złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem.

Uroczystość z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ odbyła się dzisiaj pod pomnikiem na placu Zwycięstwa. Obecni byli przewodnicząca Rady Miasta Maria Kubica oraz sekretarz gminy Roman Szarzyński, którzy reprezentowali lokalne władze.

W swoim przemówieniu sekretarz gminy, Roman Szarzyński, podkreślił znaczenie służby weteranów dla społeczności lokalnej oraz ich wkład w międzynarodowe misje pokojowe. „Drodzy weterani, swoje żołnierskie obowiązki wykonywaliście z honorem, odwagą i zaangażowaniem, z czego jesteśmy dumni i za co jesteśmy Wam wdzięczni” – mówił Szarzyński.

Historia udziału żołnierzy z naszego miasta w misjach pokojowych sięga 1953 roku. Od tego czasu służyli oni w różnych zakątkach świata, m.in. w Indochinach, Egipcie, Syrii, Kambodży, Libanie, Bośni i Hercegowinie, Saharze Zachodniej, a w ostatnich latach także w Iraku, Kuwejcie i Afganistanie. Ich poświęcenie i zaangażowanie przyczyniły się do budowania pokoju i stabilizacji w tych regionach.

Podczas uroczystości wyróżniono kombatantów pamiątkowymi odznakami i medalami. Odznaki Pamiątkowe Weterana Działań Poza Granicami Państwa otrzymali: Antoni Koszałkowski, Tadeusz Manikowski, Zbigniew Mnich, Ryszard Szymanowski, Henryk Twardowski, Wojciech Walczak, Eugeniusz Iwan i Aleksander Wojtunicz. Z kolei Pamiątkowy Medal 25-lecia Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ został wręczony Tadeuszowi Daukszewiczowi.

Warto również podkreślić, że weterani nie zakończyli swojej działalności po powrocie do domu. Zakładając w 2000 roku Koło Nr 24 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, aktywnie działają na rzecz dokumentowania historii i budowania tożsamości naszego miasta. Ich zaangażowanie w życie społeczności lokalnej jest widoczne na każdej patriotycznej uroczystości oraz w licznych przedsięwzięciach społecznych.

Uroczystość zakończyła się złożeniem wiązanek kwiatów pod pomnikiem, co stanowiło symboliczne podziękowanie za ich służbę i poświęcenie. To ważne, abyśmy jako społeczność doceniali i pamiętali o tych, którzy oddali wiele dla dobra nas wszystkich.


Na podst. UM Piła