Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 już 9 czerwca
Wybory do Parlamentu Europejskiego zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi szansa na wpływ na przyszłość Unii Europejskiej. Warto przypomnieć, że każdy głos ma znaczenie i może zmienić kierunek, w jakim podąża nasz kontynent.
  1. Głosowanie odbędzie się 9 czerwca 2024 roku.
  2. Wyborcy mogą głosować przez pełnomocnika.
  3. Możliwość uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania.
  4. Wnioski o wydanie zaświadczeń przyjmowane do 6 czerwca 2024 r.

W tym roku Polska wyśle do Parlamentu Europejskiego 53 posłów i posłanek. To wyjątkowy moment, w którym każdy z nas może zdecydować, kto będzie nas reprezentował na arenie europejskiej. Głosowanie odbędzie się 9 czerwca 2024 roku od godziny 7:00 do 21:00.

Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą osobiście udać się do lokalu wyborczego, mają możliwość skorzystania z głosowania przez pełnomocnika. Aby to zrobić, należy uzyskać odpowiedni dokument do 31 maja br. Głosować przez pełnomocnika mogą osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz ci, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie pod numerami 67 348 83 29, 67 21 04 293 lub osobiście w pok. nr 230 i 20.

Wyborcy, którzy planują głosować poza miejscem stałego zamieszkania, mogą do 6 czerwca złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Zaświadczenie to pozwala na oddanie głosu w dowolnie wybranej komisji wyborczej zarówno w kraju, jak i za granicą. Wnioski te są zwolnione z opłaty skarbowej.

Należy jednak pamiętać, aby nie zgubić zaświadczenia. W przypadku jego utraty nie będzie możliwe uzyskanie kolejnego ani głosowanie w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Osoby, które przybędą do szpitala przed dniem wyborów (w piątek lub sobotę), zostaną dopisane do spisu wyborców przez Obwodową Komisję Wyborczą w dniu wyborów. Natomiast ci, którzy trafią do szpitala 9 czerwca 2024 roku, będą mogli zagłosować wyłącznie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim możliwość wpływu na przyszłość Europy. Każdy głos się liczy, dlatego warto dopełnić wszelkich formalności i wziąć udział w tym ważnym wydarzeniu.


Na podst. Urząd Miasta Piła