Zakończenie budowy ul. Kazimierza Wielkiego planowane na lato 2025 roku
Wizja nowej ulicy Kazimierza Wielkiego nabiera kształtów. Już teraz mieszkańcy Koszyc mogą obserwować pierwsze prace budowlane rozpoczęte przez firmę Piaskowiec, które zapowiadają przemianę tej części miasta w jeszcze bardziej przyjazne i zielone miejsce. Zakończenie projektu przewidziane jest na lato 2025 roku, co oznacza, że już niedługo Zielona Dolina zyska nowy wymiar.
  1. Rozpoczęcie budowy ostatniego etapu ulicy Kazimierza Wielkiego przez firmę Piaskowiec.
  2. Prace obejmą odcinek od ulicy Szkolnej do alei Niepodległości, z zakończeniem w 2025 roku.
  3. Zaplanowane prace to m.in. odwodnienie, droga z skrzyżowaniami, zieleń, parking przyuliczny, zatoki autobusowe, chodniki oraz ścieżka rowerowa.
  4. Projekt zakłada również miejsca odpoczynku z ławkami i oświetleniem.
  5. Wykonawcą prac jest firma P.U.H. PIASKOWIEC Andrzej Gorlaszyński, z terminem realizacji na 469 dni.
  6. Całkowity koszt budowy to około 7 000 000 złotych, z planowanym zrefinansowaniem części kosztów.
  7. Miasto stara się o zrefinansowanie w wysokości 1 000 000 złotych z Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
  8. Refinansowanie dotyczy m.in. budowy ścieżki rowerowej, oświetlenia i nasadzeń zieleni.

Ulica Kazimierza Wielkiego w Koszycach, stanowiąca kluczowy element infrastruktury miejskiej, przejdzie kompleksową metamorfozę. Prace, które właśnie się rozpoczęły, przyniosą mieszkańcom nie tylko nową jakość podróżowania, ale również przestrzeń do odpoczynku i rekreacji. "Ulica Kazimierza Wielkiego to najważniejszy szlak, można powiedzieć kręgosłup komunikacyjny tej części Koszyc umownie zwanej Zieloną Doliną. W ramach inwestycji na odcinku 760 m zrealizujemy odwodnienie, drogę wraz ze skrzyżowaniami, zieleń i nasadzenia, jednostronny parking przyuliczny, zatoki autobusowe z peronami i wiatami autobusowymi, dwustronne chodniki oraz jednostronną ścieżkę rowerową jako kontynuację dotychczas zbudowanych szlaków rowerowych. Powstaną ponadto miejsca odpoczynku z ławkami, koszami na śmieci, a także sterowane oświetlenie" – mówi Beata Dudzińska, pełniąca funkcję prezydenta Piły.

Całkowita wartość inwestycji oszacowana została na 7 000 000 złotych. Dzięki staraniom władz miasta, część tej kwoty ma szansę zostać zrefinansowana. "Mam nadzieję, że 1 000 000 złotych uda nam się zrefinansować w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" – informuje B. Dudzińska. Refinansowanie ma obejmować kluczowe elementy projektu, takie jak budowa ścieżki rowerowej, oświetlenie, nasadzenia zieleni oraz mała architektura.

Projekt ten, realizowany przez firmę P.U.H. PIASKOWIEC Andrzej Gorlaszyński, to nie tylko krok w kierunku poprawy infrastruktury komunikacyjnej, ale również inwestycja w zielone przestrzenie miasta, które stają się coraz bardziej przyjazne dla mieszkańców i turystów. Oczekiwania związane z zakończeniem projektu są duże, jednak wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Koszyce będą mogły cieszyć się nową, modernistyczną ulicą Kazimierza Wielkiego już latem 2025 roku.


Źródło: Urząd Miasta Piła