Lokalne NGO świętują współpracę z samorządami
W dniu 27 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych, wyjątkową okazję do docenienia ich nieocenionego wkładu w rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Właśnie teraz, kiedy liczba organizacji pozarządowych w powiecie pilskim wzrosła do imponującej liczby 650, warto zastanowić się nad ich znaczeniem dla lokalnych społeczności.
  1. Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych obchodzony 27 lutego podkreśla znaczenie tych podmiotów w różnych obszarach życia.
  2. Organizacje te współpracują z samorządami, przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
  3. Starosta pilski, Eligiusz Komarowski, wyraża wsparcie dla organizacji pozarządowych, podkreślając ich rosnącą liczbę i zwiększone finansowanie.
  4. W powiecie pilskim działa obecnie 650 organizacji pozarządowych, co jest znaczącym wzrostem w porównaniu do roku 2015.
  5. Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych w latach 2015-2024 znacznie wzrosło, osiągając poziom ponad 5,5 mln zł.
  6. Organizacje pozarządowe wzbogacają życie lokalnych społeczności, działając w różnych obszarach od kultury po sport.
  7. Starosta pilski składa podziękowania i życzenia sukcesów wszystkim członkom organizacji pozarządowych.

Przemiana społeczeństwa obywatelskiego w powiecie pilskim jest niczym bujny ogród, w którym każda organizacja pozarządowa to kwiat przyczyniający się do jego różnorodności i piękna. Od 2015 roku, kiedy to Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe w Pile przejęło ster władzy, świadkami jesteśmy imponującego wzrostu liczby tych organizacji – z 362 do 650. Jest to dowód na to, że lokalne społeczności rozkwitają, korzystając z wsparcia i inicjatyw, które przynoszą ze sobą organizacje pozarządowe.

Starosta pilski, Eligiusz Komarowski, podkreśla, jak ważne jest wspieranie tych organizacji, które przyczyniają się do wzmacniania więzi społecznych i budowania społeczeństwa obywatelskiego. "Niezwykle cenię działalność organizacji pozarządowych, a Powiat Pilski wspiera je finansowo. Dlatego w minionych latach tak wiele ich przybyło, a to oznacza rozwój społeczeństwa obywatelskiego", mówi Komarowski. Dzięki temu wsparciu, które w ostatnich latach znacznie wzrosło, organizacje mogą jeszcze skuteczniej wzbogacać nasze życie, tworząc wartości i otwierając nowe możliwości dla mieszkańców.

Warto zatem pamiętać o roli, jaką pełnią organizacje pozarządowe w naszej społeczności. Są one jak tętniące życiem serce naszego społeczeństwa, które nieustannie pompuje energię i pasję do jego rozwoju. Dlatego też, z okazji Światowego Dnia Organizacji Pozarządowych, zasługują na szczególne podziękowania i uznanie za ich trud i zaangażowanie. "Dzisiaj jest okazja, aby wszystkim członkom organizacji pozarządowych życzyć dalszych sukcesów i podziękować za zaangażowanie i aktywność", dodaje starosta.

W obliczu tak dynamicznego rozwoju i nieocenionego wkładu w lokalne społeczności, organizacje pozarządowe w powiecie pilskim zasługują na naszą wdzięczność i wsparcie. Są one bowiem kluczowym elementem, który napędza postęp i buduje przyszłość naszego regionu na lepsze.


Starostwo Powiatowe w Pile