Pomocne warsztaty dla tegorocznych maturzystów Po raz pierwszy Starostwo Powiatowe zorganizowało dodatkowe zajęcia dla maturzystów szkół średnich, które prowadzą wykładowcy z Akademii Nauk Stosowanych im. St. Staszica w Pile.

- Warsztaty mają pomóc tegorocznym maturzystom zdanie egzaminu dojrzałości. Na warsztatach uczniowie pozyskują cenne wskazówki merytoryczne i psychologiczne - mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Spotkania odbywają się w Centrum Powiatowym ISKRA w Pile, dotąd odbyły się już trzy. Najbliższe odbędą się 21 i 28 marca. Poprowadzą je pracownicy Katedry Pedagogiki ANS w Pile. Omówione będą następujące zagadnienia:
- koncentracja uwagi i pamięć
- kreatywne pisanie         
- rozwijanie umiejętności matematycznych.