Podziękowania dla pielęgniarek i położnych za ich ciężką pracę Podczas Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo -Wyborczego Pielęgniarek i Położnych, który odbył się w hotelu Gromada w Pile, Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski podziękował jego uczestnikom za ich codzienną pracę i trud.  

- Zdaję sobie sprawę, ile to wymaga cierpliwości i empatii. Ile trzeba mieć dobroci dla pacjenta. Taka praca to już nie praca to pasja – mówił.

Podczas zjazdu podziękowano także samorządowi Powiatu Pilskiego za wsparcie placówek ochrony zdrowia, białego personelu i pacjentów podczas pandemii Covid-19.
Chodzi przede wszystkim o wielokrotnie przekazywanie środków higienicznych, dezynfekujących, ochrony osobistej, a także zakup respiratorów.