Wojciech Szafrański wygrał konkurs na dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile W wyniku przeprowadzonego naboru, konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile wygrał Wojciech Szafrański, wieloletni dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Bochni, a od 2011 roku do 30 czerwca 2019 – Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

Wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile dokonała komisja konkursowa powołana prze Radę Powiatu w Pile, w dniu 30 maja 2019r. Konkurs został ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Pile, uchwałą z 11 czerwca.

Oferty złożyło 7 kandydatów, sześcioro z nich stawiło się na rozmowę przed komisją konkursową. Ostatecznie oferty zgodne z wymogami formalnymi złożyło 4 kandydatów.   

Wojciech Szafrański ma ogromne doświadczenie w zarządzaniu placówkami służby  zdrowia. W rankingu Rzeczypospolitej za 2018 rok na 100 najlepszych szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych w Polsce, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie - placówka kierowana przez Wojciecha Szafrańskiego - zajęła 37 miejsce w kraju.
- Kandydat na stanowisko dyrektora pilskiego szpitala jest także cenionym trenerem i wykładowcą na szkoleniach dla kadr menadżerskich jednostek służby zdrowia z zakresu m.in. optymalizacji finansowej ich działalności. Ma opinię fachowca i bardzo dobrego menadżera – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski. 

Wojciech Szafrański od kilku lat pełni także z powodzeniem funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Foto: źródło : www.rydygierakrakow.pl