Spotkanie z Radą Okręgową Pielęgniarek i Położnych w Pile
Starosta Rafał Zdzierela spotkał się z przedstawicielami Rady Okręgowej Pielęgniarek i Położnych, aby omówić kluczowe kwestie dotyczące zawodu pielęgniarki i położnej. Spotkanie miało na celu zacieśnienie współpracy między samorządem powiatowym a zawodowym. W rozmowach poruszono m.in. temat kształcenia podyplomowego oraz warunków pracy w regionie.

Spotkanie starosty Rafała Zdziereli z przedstawicielami Rady Okręgowej Pielęgniarek i Położnych

W ostatnich dniach starosta pilski, Rafał Zdzierela, odbył ważne spotkanie z reprezentantami Rady Okręgowej Pielęgniarek i Położnych w Pile. W spotkaniu uczestniczyli przewodnicząca Władysława Rieger oraz wiceprzewodniczący Marcin Michlewicz. Wydarzenie to miało na celu omówienie najistotniejszych kwestii dotyczących zawodowego funkcjonowania pielęgniarek i położnych w regionie pilskim.

Omówienie kluczowych kwestii dotyczących zawodów pielęgniarki i położnej

Podczas spotkania poruszono wiele tematów, które są niezwykle ważne dla środowiska pielęgniarskiego i położniczego. Starosta Zdzierela podkreślił, że rozmowy dotyczyły nie tylko bieżącej sytuacji zawodowej, ale również systemu kształcenia podyplomowego. "Spotkanie było ważne dla obu stron, ponieważ pozwoliło na omówienie istotnych kwestii dotyczących sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych w regionie pilskim. Rozmawialiśmy także o systemie kształcenia podyplomowego oraz o ramach dalszej współpracy między samorządem powiatowym a samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych" - informuje starosta Rafał Zdzierela.

Znaczenie współpracy między samorządem powiatowym a zawodowym

Rada Okręgowa Pielęgniarek i Położnych w Pile reprezentuje blisko 3300 pielęgniarek i położnych z sześciu powiatów byłego województwa pilskiego. Dlatego też współpraca z samorządem powiatowym jest kluczowa dla zapewnienia odpowiednich warunków pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego dla członków tej społeczności. Spotkanie z przedstawicielami Rady Okręgowej było doskonałą okazją do wymiany poglądów i wypracowania wspólnych działań na przyszłość.

Perspektywy dalszej współpracy i rozwoju

Spotkanie starosty z przedstawicielami Rady Okręgowej Pielęgniarek i Położnych otwiera nowe perspektywy współpracy. Obie strony są zgodne co do konieczności kontynuowania dialogu i podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz poprawy warunków pracy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych. Tego typu spotkania są nie tylko ważne, ale wręcz niezbędne dla budowania silnej i zintegrowanej społeczności zawodowej w regionie.


Na podst. Powiat Pilski