6 mln zł na prosektorium w pilskim szpitalu – szansa na Wydział Medyczny UAM
Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył 6 milionów złotych na budowę nowoczesnego prosektorium w Szpitalu Specjalistycznym w Pile. Ta inwestycja jest kluczowym krokiem w kierunku utworzenia Wydziału Medycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Pile, co otwiera nowe możliwości rozwoju dla regionu i lokalnej ochrony zdrowia.

Wsparcie finansowe dla nowej inwestycji

W dniu 5 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Pile, podpisana została umowa na dotację w wysokości 6 milionów złotych, która umożliwi realizację budowy prosektorium przy Szpitalu Specjalistycznym. Umowę podpisały w imieniu Województwa Wielkopolskiego osoby zarządzające: Jacek Bogusławski i Katarzyna Kretkowska oraz dyrektor szpitala Wojciech Szafrański.

"Ta umowa jest chyba najważniejszą dla północnej Wielkopolski, i jest efektem 10 lat starań. To jest zielone światło dla rozwoju wydziału lekarskiego w UAM w Pile, ale także dla rozwoju ochrony zdrowia i kształcenia lekarzy, którzy dzięki UAM i Akademii Nauk Stosowanych w Pile, będą mogli się tutaj kształcić. Jest to też dodatkowy impuls dla rozwoju całego subregionu" – powiedział marszałek Jacek Bogusławski.

Rozwój edukacji medycznej w Pile

Przyszli lekarze będą kształcić się w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile, gdzie trwają już prace nad przygotowaniem obiektu na przyjęcie studentów. W planach jest stworzenie wielospecjalistycznego centrum symulacji medycznych oraz laboratorium do histologii i fizjologii. To nowoczesne zaplecze edukacyjne ma na celu zapewnienie najwyższej jakości kształcenia przyszłych medyków.

"Wszystkie projekty już są gotowe i są zabezpieczone środki, a powstała w ten sposób baza będzie też wykorzystywana do kształcenia lekarzy m.in. w zakresie studiów podyplomowych różnych specjalności" – dodał prof. dr hab. Tadeusz Wallas, prorektor ds. kadr i rozwoju UAM w Poznaniu.

Współpraca i zaangażowanie lokalnych władz

Starosta Rafał Zdzierela podkreślił, że inwestycja ta jest wynikiem wieloletnich starań i współpracy na różnych szczeblach samorządowych. "Mierzymy bardzo wysoko, budujemy drugi Oxford, i zastanawiamy się jak najmądrzej to zrobić, aby jak najlepsze kadry tutaj ściągnąć, aby kadra i studenci wiązali przyszłość z Piłą i powiatem pilskim" – powiedział starosta Zdzierela.

Miasto Piła również aktywnie wspiera ten projekt. Do czasu otwarcia nowego prosektorium, miasto udostępni istniejące prosektorium na Cmentarzu Komunalnym. Prezydent Piły Beata Dudzińska zadeklarowała także wsparcie w postaci mieszkań dla kadry naukowej.

"Dziękuję w imieniu mieszkańców, za te pieniądze, i za te nowe możliwości rozwoju, również dla pilskiego szpitala" – dodała Małgorzata Karwacka, przewodnicząca Rady Powiatu w Pile.

Wielka szansa dla Szpitala Specjalistycznego

Dyrektor Wojciech Szafrański zaznaczył, że budowa prosektorium to skok cywilizacyjny w rozwoju Szpitala Specjalistycznego. Inwestycja ta jest możliwa dzięki współpracy samorządów wszystkich szczebli oraz współpracy międzyuczelnianej. Szpital jest gotowy do rozpoczęcia prac budowlanych i niecierpliwie oczekuje na kolejne etapy realizacji projektu.

"Dzisiejszy moment jest niezwykle ważny i pokazuje jak trudne są to procesy, ale blisko 10-letnie starania nabierają dziś materialnego kształtu. Chciałbym zapewnić, iż nadal będę podejmował kolejne działania mające na celu rozwój uczelni i pilskiego szpitala, i aby miały one wsparcie na każdym poziomie: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Wielkie podziękowania dla wszystkich" – powiedział poseł dr Piotr Głowski.

Budowa nowego prosektorium oraz utworzenie Wydziału Medycznego UAM w Pile to ogromna szansa rozwoju dla lokalnej społeczności oraz krok milowy w kształceniu przyszłych lekarzy w regionie. Dzięki tej inwestycji, Piła zyska nowoczesne zaplecze edukacyjne i medyczne, które przyciągnie zarówno studentów, jak i wykwalifikowaną kadrę naukową.


Na podstawie: Starostwo Powiatowe w Pile