Gmina Piła realizuje projekt
Gmina Piła wprowadza innowacyjne rozwiązania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego. Projekt "Cyberbezpieczne Miasto Piła" ma na celu ochronę systemów teleinformatycznych oraz zasobów samorządowych, co ma zapewnić mieszkańcom jeszcze większe bezpieczeństwo w korzystaniu z usług publicznych.

Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie

Gmina Piła aktywnie realizuje projekt „Cyberbezpieczne Miasto Piła” w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt ten jest częścią szerszego programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), który ma na celu rozwój zaawansowanych usług cyfrowych. Priorytetem jest tutaj Działanie 2.2, które skupia się na wzmocnieniu krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu ochrony systemów teleinformatycznych oraz zasobów gminnych. Dzięki temu mieszkańcy mogą liczyć na lepszą ochronę przetwarzanych danych oraz wyższy poziom odporności systemów informatycznych na różnego rodzaju awarie i incydenty związane z cyberbezpieczeństwem.

Zakup innowacyjnych rozwiązań technologicznych

W ramach projektu „Cyberbezpieczne Miasto Piła” planowany jest zakup nowoczesnych technologii, które mają za zadanie chronić systemy teleinformatyczne gminy. Inwestycje te obejmują zarówno aspekty organizacyjne, techniczne, jak i kompetencyjne. Dzięki temu Urząd Miasta będzie mógł lepiej zabezpieczyć swoje sieci i zasoby przed potencjalnymi zagrożeniami.

Takie działania są niezbędne, aby zapewnić wysoką ochronę przetwarzanych danych oraz świadczonych usług publicznych. Innowacyjne rozwiązania technologiczne mają na celu nie tylko zabezpieczenie aktualnych systemów, ale także przygotowanie na przyszłe wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem.

Podniesienie kompetencji pracowników urzędu

Projekt zakłada również podniesienie kompetencji pracowników Urzędu Miasta Piły w zakresie cyberbezpieczeństwa. Szkolenia i warsztaty mają na celu przygotowanie kadry do skutecznego reagowania na różnego rodzaju incydenty oraz awarie systemów informatycznych.

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności wśród pracowników urzędu jest kluczowe, aby móc skutecznie zarządzać nowymi technologiami oraz zapewnić ciągłość działania systemów teleinformatycznych. W efekcie końcowym, mieszkańcy będą mogli liczyć na jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa danych oraz świadczonych usług publicznych.

Korzyści dla mieszkańców

Dzięki realizacji projektu „Cyberbezpieczne Miasto Piła”, mieszkańcy będą mogli korzystać z usług publicznych, mając pewność, że ich dane są dobrze chronione. Wzmocniony system cyberbezpieczeństwa to nie tylko ochrona przed atakami, ale także lepsza jakość i dostępność świadczonych usług.

Inwestycje w nowoczesne technologie oraz podniesienie kompetencji pracowników urzędu to działania, które mają na celu zapewnienie mieszkańcom jeszcze większego poczucia bezpieczeństwa. Nowe rozwiązania technologiczne oraz dobrze przygotowana kadra to klucz do skutecznej ochrony danych i systemów teleinformatycznych.


Według informacji z: Urząd Miasta Piła