Zarząd Powiatu z wizytą w bibliotece im. Szumana w Pile
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile jest miejscem, które nie tylko gromadzi książki, ale także dynamicznie rozwija swoją ofertę kulturalną i edukacyjną. Niedawno członkowie Zarządu Powiatu w Pile odwiedzili tę instytucję, aby przyjrzeć się jej działalności i porozmawiać z pracownikami.

Wizyta Zarządu Powiatu w bibliotece

W spotkaniu z dyrektor Joanną Wyrwa-Krzyżańską oraz pracownikami biblioteki uczestniczyli starosta Rafał Zdzierela, wicestarosta Stefan Kowal oraz członkowie Zarządu - Daria Lubońska i Kazimierz Sulima. Podczas wizyty przedstawiciele samorządu mieli okazję zapoznać się z bogatą ofertą biblioteki, która obejmuje nie tylko tradycyjne książki, ale także szeroką gamę multimediów i czasopism.

Różnorodność zbiorów i usług

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile to nie tylko miejsce wypożyczania książek. Instytucja ta oferuje około 240 tysięcy woluminów literatury pięknej i niebeletrystycznej oraz 26 tysięcy multimediów. Dla mieszkańców dostępne są również 70 tytułów czasopism bieżących oraz archiwalnych, w tym regionalnych. Biblioteka obsługuje rocznie około 13 tysięcy czytelników.

Starosta Rafał Zdzierela podkreśla: „W dzisiejszych czasach biblioteka to nie tylko miejsce, gdzie można wypożyczyć książki. Jak mogliśmy się przekonać, nasza Biblioteka to miejsce otwarte dla wszystkich, oferujące bogate zbiory, różnorodne usługi i inspirujące wydarzenia kulturalne. Warto podkreślić też, iż jest to placówka nastawiona na czytelnika z różnymi potrzebami, ograniczeniami czy oczekiwaniami, realizująca nowatorskie programy edukacyjne, dofinansowane ze środków zewnętrznych. Mieszkankom i mieszkańcom wystarczy tylko z tego wszystkiego korzystać.”

Wsparcie dla osób z różnymi potrzebami

Biblioteka w Pile dba o dostępność swoich usług dla wszystkich mieszkańców. Osoby niesłyszące oraz ze spektrum autyzmu mogą liczyć na profesjonalną obsługę, natomiast osoby słabowidzące mają możliwość wypożyczenia specjalnych urządzeń do czytania, takich jak czytaki. Biblioteka oferuje także bogaty wybór audiobooków. Dla osób starszych, chorych czy z niepełnosprawnościami dostępna jest usługa dowozu książek do domu.

Promocja czytelnictwa i edukacja kulturalna

Biblioteka pełni ważną rolę w całym systemie bibliotecznym regionu, informując o zasobach własnych i innych bibliotek oraz prowadząc system wypożyczeń międzybibliotecznych. Pracownicy placówki udzielają również wsparcia merytorycznego innym bibliotekom w powiecie pilskim. Instytucja ta prowadzi szereg działań promujących czytelnictwo, edukację kulturalną oraz upowszechnianie wiedzy o regionie, skutecznie pozyskując środki zewnętrzne na te cele.

W bieżącym roku biblioteka pozyskała blisko 100 tysięcy złotych, co umożliwiło organizację bezpłatnych, wakacyjnych seansów kinowych dla dzieci, całorocznych warsztatów rodzinnych, spektakli plenerowych oraz spotkań autorskich. W planach jest również promocja twórczości noblisty Czesława Miłosza w przestrzeni miejskiej.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile to miejsce, które nieustannie się rozwija, dostosowując swoją ofertę do potrzeb mieszkańców i promując kulturę na najwyższym poziomie. Warto korzystać z jej bogatej oferty i uczestniczyć w organizowanych przez nią wydarzeniach.


Opierając się na: Powiat Pilski