UM Piła: Podpisano umowę na budowę odcinka drogi S10 Wałcz-Piła
Ważne wieści dla mieszkańców – podpisano umowę na budowę nowego odcinka drogi ekspresowej S10, który połączy Wałcz z Piłą. Inwestycja ta ma ogromne znaczenie dla regionu, przynosząc ze sobą rozwój gospodarczy i poprawę komunikacji.

Nowy odcinek drogi S10 – przełomowa inwestycja dla regionu

Podpisanie umowy na budowę 13-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S10, łączącego Wałcz (węzeł Witankowo) z Piłą Północ, to długo oczekiwany krok naprzód. Kontrakt o wartości 721,3 mln złotych został powierzony firmie Budimex. Prezydent Piły, Beata Dudzińska, podkreśliła znaczenie tej inwestycji dla miasta, mówiąc: „Dla Piły podpisanie tej umowy to początek wychodzenia z wieloletniego wykluczenia komunikacyjnego. Oczywiście w tle rozwój gospodarczy, związany także z przyłączeniem projektowanej obwodnicy zachodniej wokół strefy Piła Lotnisko, bezpieczeństwo i zwiększenie atrakcyjności i dostępności miasta. Pierwsze 13 kilometrów z nadzieją na kolejne”.

Etapy realizacji projektu – od projektu do pełnej funkcjonalności

W pierwszym etapie wykonawca przystąpi do opracowania projektu budowlanego oraz złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych w I kwartale 2026 roku. Zakończenie budowy i oddanie drogi do użytku przewidziane jest na połowę 2028 roku.

Minister infrastruktury, Dariusz Klimczak, wyraził swoje przekonanie co do znaczenia tej inwestycji, mówiąc: „Droga ekspresowa S10 będzie jednym z najważniejszych korytarzy transportowych w Polsce. Jestem przekonany, że dzięki zaangażowaniu firm wykonawczych i GDDKiA, która w imieniu rządu nadzoruje budowę tras szybkiego ruchu, już w 2028 roku kierowcy skorzystają z całej drogi S10 od Piły do Szczecina”.

Szczegóły inwestycji – co powstanie w ramach nowego odcinka

Nowy odcinek S10 rozpocznie się od końca obwodnicy Wałcza, która została oddana do ruchu w 2020 roku. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa, dwa węzły drogowe (Stara Łubianka i Piła Północ), sześć wiaduktów, cztery estakady oraz przejścia dla zwierząt – zarówno górne, jak i dolne. Całość projektu ma na celu nie tylko poprawę komunikacji, ale również zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i ochronę lokalnej fauny.

Droga S10 – kluczowy korytarz transportowy w Polsce

Odcinek S10 Wałcz – Piła jest częścią większego projektu budowy drogi ekspresowej, która połączy Szczecin z aglomeracją warszawską, przebiegając przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń. Cała trasa, o długości około 410 km, została podzielona na osiem odcinków realizacyjnych. W maju br. podpisano umowy na odcinki S10 Suchań – Recz i Piecnik – Wałcz, a w czerwcu 2024 r. planowane jest podpisanie umów na fragment trasy od Cybowa do Łowicza Wałeckiego. Pozostałe odcinki mają być zakontraktowane w najbliższych tygodniach.

Realizacja drogi S10 została uwzględniona w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Dzięki tej inwestycji powstanie bezpośrednie połączenie Pomorza Zachodniego, północnej Wielkopolski, województwa kujawsko-pomorskiego oraz Mazowsza, co stworzy alternatywny szlak transportowy na północ od autostrady A2.


Źródło: UM Piła