Aspirant Andrzej Piszczek z Łobżenicy laureatem konkursu
Aspirant Andrzej Piszczek, dzielnicowy z Posterunku Policji w Łobżenicy, został wyróżniony w prestiżowym konkursie „Policjant, który mi pomógł”. To wyjątkowe uznanie dla jego zaangażowania i profesjonalizmu w niesieniu pomocy osobom pokrzywdzonym.

Promowanie empatii i profesjonalizmu w Policji

Konkurs „Policjant, który mi pomógł” ma na celu wyróżnienie funkcjonariuszy, którzy w szczególny sposób angażują się w pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków. To także promocja empatycznej postawy i profesjonalizmu wśród policjantów, zwłaszcza w kontekście indywidualnej pomocy osobom doznającym przemocy domowej. Aspirant Andrzej Piszczek znalazł się w gronie laureatów tegorocznej edycji konkursu, co jest dowodem na jego wyjątkową postawę i umiejętności.

Proces wyłaniania laureatów

Zgłoszenia do konkursu mogły być dokonywane przez osoby indywidualne, instytucje oraz organizacje, a termin nadsyłania zgłoszeń upływał 31 maja 2024 roku. Komisja konkursowa, w której skład wchodzili laureaci trzech ostatnich edycji oraz przedstawiciel Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, miała trudne zadanie wyłonienia pięciu laureatów. Kandydaci byli oceniani na podstawie szczegółowych uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych.

Lista laureatów XVII edycji konkursu

Komisja konkursowa podjęła decyzję o wyróżnieniu pięciu funkcjonariuszy, wśród których znalazł się aspirant Andrzej Piszczek. Jego zaangażowanie i empatia zostały docenione przez osoby, którym pomógł, co przełożyło się na jego nominację do konkursu. To wyróżnienie jest nie tylko dowodem na jego profesjonalizm, ale również inspiracją dla innych funkcjonariuszy do podejmowania podobnych działań.

Gratulujemy aspirantowi Andrzejowi Piszczkowi oraz wszystkim laureatom XVII edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”. To wspaniałe wyróżnienie pokazuje, jak ważna jest rola policjantów w naszym społeczeństwie i jak wielki wpływ mogą mieć na życie osób potrzebujących pomocy.


Źródło: KPP w Pile