100-lecie OSP w Prawomyślu: gratulacje od władz Powiatu Pilskiego
W miniony weekend mieszkańcy gminy Kaczory mieli okazję świętować wyjątkowy jubileusz. Ochotnicza Straż Pożarna w Prawomyślu obchodziła swoje 100-lecie, co było doskonałą okazją do wspomnień i podziękowań za lata poświęcenia i pracy na rzecz lokalnej społeczności.
  1. Uroczystości związane z jubileuszem 100-lecia OSP w Prawomyślu.
  2. Gratulacje od samorządu Powiatu Pilskiego.
  3. Nowy sztandar dla jednostki OSP.
  4. Zaangażowanie OSP w akcje społeczne i podtrzymywanie tradycji.

Ochotnicza Straż Pożarna w Prawomyślu, działająca w gminie Kaczory, świętowała swoje 100-lecie istnienia. Uroczystości były nie tylko okazją do wspomnień, ale również do wyrażenia uznania za lata niestrudzonej służby na rzecz mieszkańców. W imieniu samorządu Powiatu Pilskiego gratulacje złożyli Stefan Kowal, wicestarosta pilski, oraz Katarzyna Papieska, radna Rady Powiatu w Pile.

"Wielkie słowa uznania za wspaniałą i oddaną służbę dla mieszkańców, którzy zawsze mogą na Was liczyć. Życzymy kolejnych sukcesów i kolejnych długich lat działalności" - powiedzieli przedstawiciele samorządu podczas przemówienia.

W trakcie uroczystości jednostka OSP w Prawomyślu otrzymała nowy sztandar, który jest symbolem ich niezłomnej pracy i zaangażowania. Wicestarosta Stefan Kowal miał zaszczyt wbić gwóźdź do drzewca sztandaru, co było jednym z najważniejszych momentów ceremonii.

OSP w Prawomyślu to nie tylko strażacy, którzy dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, ale także aktywni członkowie społeczności, angażujący się w różnorodne akcje społeczne i podtrzymujący lokalne tradycje. Ich działalność jest nieoceniona, a jubileusz 100-lecia był doskonałą okazją do podziękowania za ich nieustanne zaangażowanie.

Jubileuszowe obchody były nie tylko okazją do uczczenia historii, ale również do podkreślenia, jak ważna jest rola OSP w życiu lokalnej społeczności. Ich praca to nie tylko gaszenie pożarów, ale również edukacja, pomoc w sytuacjach kryzysowych i wsparcie w wielu innych aspektach życia codziennego.


Wg inf z: Powiat Pilski