Prezydent Piły ogłasza ważne zmiany od 13 maja 2024
Rada Miasta podjęła uchwałę dotyczącą sporządzenia nowego planu ogólnego miasta. Mieszkańcy mają możliwość składania wniosków i uwag do projektu. Wszystkie szczegóły, w tym termin składania wniosków, są już dostępne.
  1. Podjęta uchwała przez Radę Miasta.
  2. Termin składania wniosków do 18 czerwca 2024 r.
  3. Formy składania wniosków: papierowa i elektroniczna.
  4. Prezydent Miasta odpowiedzialny za rozpatrzenie wniosków.

Mieszkańcy mają teraz możliwość aktywnego udziału w kształtowaniu przyszłości swojego miasta. Rada Miasta uchwaliła przystąpienie do sporządzenia nowego planu ogólnego, co daje szansę na zgłaszanie swoich wniosków i uwag.

Wnioski można składać do Prezydenta Miasta do 18 czerwca 2024 roku. Formularze są dostępne zarówno w siedzibie urzędu, jak i na stronie BIP w zakładce dotyczącej zagospodarowania przestrzennego. Istnieje możliwość składania ich w formie papierowej w kancelarii głównej urzędu lub wysłania pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta, plac Staszica 10, 64-920 Piła. Dla osób preferujących formę elektroniczną, wnioski można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Warto pamiętać, że wnioski powinny zawierać imię i nazwisko zgłaszającego lub nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Dodatkowo, należy podać adres e-mail, jeśli jest dostępny, oraz wskazać, czy jest się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Można także podać dodatkowe dane kontaktowe, takie jak adres do korespondencji czy numer telefonu.

Prezydent Miasta jest odpowiedzialny za rozpatrzenie wszystkich złożonych wniosków. To ważny krok w procesie planowania przestrzennego, który pozwala mieszkańcom na realny wpływ na rozwój przestrzeni miejskiej.


Według informacji z: Urząd Miasta w Pile