Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. 

Został on ustanowiony w celu promowania praw osób z niepełnosprawnościami i aktywnego ich uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia, na równi z innymi. To także wyraz dla nich szacunku i zrozumienia.  

Placówki pomocy społecznej oraz opiekuńcze Powiatu Pilskiego na co dzień realizują te zadania. Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami w codziennym życiu w Domach Pomocy Społecznej, w Warsztatach Terapii Zajęciowej, a w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile edukujemy, rehabilitujemy i przygotowujemy do dorosłego życia dzieci i młodzież.   

Poprzez działania Powiatowego Urzędu Pracy w Pile pomagamy osobom z niepełnosprawnościami odnaleźć się na rynku pracy. W wielu działaniach korzystamy ze wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- W takim dniu pragnę złożyć Wam oraz Waszym rodzinom, opiekunom, przyjaciołom, wszystkim którzy Was wspierają najserdeczniejsze życzenia pomyślności, odwagi i konsekwencji w dążeniu do Waszej niezależności i poprawy jakości życia – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.