starosta pilski Eligiusz Komarowski złożył gratulacje Leokadii Figurniak Leokadia Figurniak ponownie została wybrana przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Okręgowego w Pile. Wyboru dokonano podczas XI zjazdu delegatów pilskiego oddziału PZERiI, którzy jednogłośnie obdarzyli ją zaufaniem.

Gratulacje Leokadii Figurniak złożył Eligiusz Komarowski, starosta pilski.
- To ogromny wyraz zaufania dla Pani pracy i docenienie ogromnego zaangażowania, profesjonalizmu oraz  serca, jakie wkłada Pani w codzienną działalność Związku – powiedział.   

Starosta podkreślił znakomitą współpracę, która zaowocowała organizacją wielu wspólnych wydarzeń  aktywizujących i integrujących całe środowisko seniorów.
Powiat Pilski wspólnie z pilskim oddziałem PZERiI na Stadionie Powiatowym przy Okrzei w Pile organizuje pikniki rekreacyjno-sportowe „Taneczne Środy”. Regularnie wspiera pikniki organizowane przez koła Związku, włączył się w realizację projektu „Aktywny Senior”, w ramach którego seniorzy uczestniczyli w zajęciach ruchowych w Powiatowej Hali Sportowej przy Pola, a w nowej Strefie Rekreacji przy budynku Starostwa odbył się koncert Krzysztofa Koniarka.

- Przed nami wiele podobnych przedsięwzięć. Zawsze jestem otwarty na Pani inicjatywy i zawsze może Pani liczyć na moje wsparcie – zapewnił starosta.