Osoby bezdomne w sezonie zimowym są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu opracował listę miejsc, które służą pomocą. Są to w szczególności schroniska, noclegownie oraz ogrzewalnie. Na terenie Piły znajdują się dwa takie miejsca.

Osoby pozbawione schronienia oraz możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych narażone są na utratę zdrowia lub życia z uwagi na niebezpieczeństwo związane  z wychłodzeniem organizmu. Warto wiedzieć, gdzie można uzyskać pomoc i schronienie. 

Na stronach internetowych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w zakładce Akcja Zima zamieszczony został wykaz placówek noclegowych tj.: schronisk, noclegowni i ogrzewalni wraz z danymi teleadresowymi oraz aktualizowaną, w zależności od potrzeb, liczbą wolnych miejsc w każdej placówce. Aktualnie w województwie wielkopolskim wsparcia osobom bezdomnym udzielają 52 placówki tj.: schroniska, noclegownie i ogrzewalnie, które według stanu na dzień 10 listopada br., dysponują 327 wolnymi miejscami.

Na terenie Piły są to:

  • Schronisko dla bezdomnych kobiet przy al. Niepodległości 135.
  • Schronisko dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Długosza 33.
  • Noclegownia dla osób bezdomnych i najuboższych przy ul. Długosza 33.

Dokładne dane adresowe placówek na terenie całej wielkopolski oraz informacje o rodzaju udzielanego wsparcia znajdują się w pliku pdf poniżej.

Więcej informacji pod adresem: https://poznan.uw.gov.pl/programy-i-konkursy/akcja-zima-pomoc-bezdomnym

 

 

Pliki do pobrania

  • Wykaz placowek
    217.49 KB