spotkanie odbyło się w ramach projektu „BEZPIECZNI w powiecie pilskim - #AkcjaEDUkacja”- Kierujesz życiem W Centrum Powiatowym ISKRA w Pile odbyło się spotkanie z młodzieżą poświęcone bezpiecznym zachowaniom na drodze.  

Podczas spotkania funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Pile poruszyli między innymi problem prowadzenia pojazdów pod wpływem różnych używek: alkoholu, narkotyków, czy innych substancji psychotropowych.
- To ważny temat, warto cały czas o nim mówić.  Edukacja młodzieży to najskuteczniejsze działania prewencyjne - mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.    
Niezwykle poruszające i działające na wyobraźnię młodzieży było także spotkanie z ofiarą wypadku.

Spotkanie odbyło się w ramach  wspólnych działań prewencyjnych w ramach projektu „BEZPIECZNI w powiecie pilskim - #AkcjaEDUkacja”- Kierujesz życiem, realizowanego przez Powiat Pilski w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji, Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej oraz organizacjami zrzeszającymi seniorów w powiecie pilskim.

Projekt jest współfinansowany ze środków RZĄDOWEGO PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI i ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024  (2023 r.)