wicestarosta pilski oddał hołd polskim żołnierzom służących w misjach pokojowych ONZ 29 maja przypada Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ.
Dzień Weterana to polskie święto wprowadzone przez Sejm RP w 2011 roku. Jego celem jest uhonorowanie, a zarazem przypomnienie działań polskich żołnierzy w ramach misji pokojowych ONZ na całym świecie. Jest ono zbieżne z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych ONZ.

Z tej okazji pod pomnikiem na Placu Zwycięstwa w Pile odbyła się uroczystość ku pamięci polskich żołnierzy, którzy polegli na misjach pokojowych. Kwiaty w imieniu władz Powiatu Pilskiego złożył także Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski.   

Jak co roku oba święta obchodzili członkowie Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koła nr 24 w Pile, którego prezesem jest Tadeusz Daukszewicz. Z tej okazji życzenia i gratulacje złożył wszystkim członkom stowarzyszenia wicestarosta Arkadiusz Kubich.

- Polscy żołnierze mają wspaniale zasługi w misjach pokojowych na całym świecie. Dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do ratowania ludzkiego życia - mówił.
W podziękowaniu za wspieranie działań Koła nr 24 w Pile wicestarosta Arkadiusz Kubich  otrzymał Srebrny Medal za Zasługi dla SKMP ONZ, który nadał prezes Zarządu Głównego SKMP ONZ gen. bryg. dr Stanisław Woźniak.   

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa obchodzą także uczestnicy grup ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej, kontyngentów Policji i Straży Granicznej, czy też innych funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.