W ramach prowadzonych działań profilaktycznych pilscy policjanci spotkają się z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Głównym tematem prowadzonych zajęć jest hejt, czyli pełne nienawiści, złości i pogardy działanie osoby, które ma sprowokować do kłótni, obrażać bądź obniżać samoocenę poszkodowanego. Niestety zjawisko to jest coraz powszechniejsze wśród dzieci i młodzieży.

Większość młodych ludzi posiada konta na różnego rodzaju portalach społecznościowych. Rozwój technologii jest niewątpliwie dużym udogodnieniem, ale również niesie za sobą wiele zagrożeń. Hejt, cyberprzemoc oraz mowa nienawiści często doprowadzają do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Dlatego policjanci, na każdym kroku uczulają, ostrzegają i tłumaczą, że Internet jest miejscem publicznym, w którym obowiązują takie same zasady i to samo prawo, co w życiu realnym.

Policjantki w trakcie prelekcji przedstawiły możliwe drogi postępowania w przypadku zetknięcia się z tego typu negatywnymi zjawiskami. Zaznaczyły również, jak ważne jest odpowiednie korzystanie z mediów, aby nie stały się one narzędziem agresji i przemocy rówieśniczej oraz jakie konsekwencje prawne mogą spotkać nieletnich za czyny popełnione za pomocą narzędzi telekomunikacyjnych.

Młodzież została zapoznana z formami hejtu, który stosowany jest często właśnie za pomocą Internetu bądź innych narzędzi komunikacyjnych. Mundurowe
zwróciły uwagę na konieczność szerszego spojrzenia na kwestie kształtowania relacji rówieśniczych. Niektóre zachowania bowiem dla jednych będą dobrą zabawą, a innym mogą sprawić ogromną przykrość i doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji.