Podziękowania za oddaną służbę Eligiusz Komarowski, starosta pilski razem z wicestarostą pilskim Arkadiuszem Kubichem podziękowali kom. Magdalenie Maślankiewicz-Niedbalskiej za oddaną służbę na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pile.  

Kom. Magdalena Maślankiewicz-Niedbalska niedawno pożegnała się ze stanowiskiem i jednocześnie otrzymała awans na stanowisko nadkomisarza. Od 24 lutego rozpoczęła pracę na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Obornikach.  
- W takich chwilach zawsze mam mieszane uczucia. Z jednej strony szkoda, że tracimy jako społeczeństwo świetnego fachowca. Z drugiej, napawa dumą, że „nasi” są doceniani również w innych częściach kraju. Serdecznie dziękuję za wzorową służbę nas rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pilskiego i życzę kolejnych sukcesów – mówi starosta Eligiusz Komarowski.

Z Komendą Powiatową Policji w Pile kom. Magdalena Maślankiewicz-Niedbalska była związana od września 2020 roku. W czasie jej pobytu w pilskiej komendzie funkcjonariusze rozbili przynajmniej kilka grup przestępczych, co jest jednym z wielu elementów doskonale świadczących o jej pracy. Wcześniej pracowała na stanowisku Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży.