Spotkanie i wystawa multimedialna o historii powiatu. Zapraszamy Wyjątkowa konferencja i wystawa multimedialna o historii powiatu pilskiego, w czwartek 17 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury ISKRA w Pile i Biurze Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego.  

Zapraszamy mieszkańców a szczególnie młodzież szkół średnich  do udziału w konferencji naukowej „W nurcie polskich dziejów – powiat pilski, ludzie i wydarzenia”.
Konferencja będzie połączona z udostępnieniem wystawy czasowej - z wykorzystaniem m.in. zakupionego monitora interaktywnego.

Wydarzenie odbędzie się w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” (Piła, ul. Okrzei 9). w godz. od 12.-14.30.
W programie spotkania znajdą się następujące prelekcje:  
g. 12.00 - Krótki zarys dziejów ziem obecnego powiatu pilskiego – prelegent Jacek Stróżyński,
g. 12.30 - Wydarzenia i dzieje okresu staropolskiego – prelegent Maciej Usurski,
g. 13.00 - Rola rodów szlacheckich i ziemiaństwa w okresie zaborów oraz ważne wydarzenia w okresie zaborów – prelegent Marek Fijałkowski,
g. 13.30 - Lata 1920-1945 na ziemi pilskiej – prelegent Marek Fijałkowski,
g. 14.00 - Przemiany społeczne, gospodarcze i administracyjne na ziemi pilskiej po II wojnie światowej – prelegent Maria Bochan.

Wystawa multimedialna „Powiat pilski dawniej i dziś – ludzie, wydarzenia, zabytki” będzie prezentowana do końca realizacji projektu, tj. do 30 listopada br. Kontakt w sprawie udziału młodzieży w konferencji: tel. 67 213 11 82).

Konferencja naukowa jest jednym z elementów projektu historyczno – edukacyjnego podjętego przez Biuro Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego. 
Jest on realizowany w ramach programu Muzeum Historii Polski w Warszawie „Patriotyzm Jutra. Edycja 2022”.
Zadanie nosi tytuł: „W nurcie polskich dziejów – powiat pilski, ludzie i wydarzenia” i zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 55 000 zł. Całkowita wartość projektu to 82 300 zł.

Wcześniejszymi elementami zadania, zrealizowanymi w miastach i gminach powiatu, były historyczne prelekcje - cykl wykładów o niepospolitych osobach, które zapisały się w historii całego naszego regionu pilskiego. Odbyły się one w Miasteczku Krajeńskim, Pile, Skrzatuszu, Ujściu oraz Wyrzysku. 
Prelekcje to tylko jeden z elementów zadania. Kolejnym – zrealizowanym we współpracy z regionalistami i pasjonatami historii regionu - jest wydawnictwo edukacyjne, w którym przedstawione zostały sylwetki 40 takich osób.

W opracowaniach znalazły się opowieści m.in. o Michale Drzymale, ks. Bolesławie Domańskim, ks. Zygmuncie Dykiercie, Maksymilianie Bartschu, Bogdanie Bederskim, Tadeuszu Drobniaku i innych.

Biuro Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego opracowało także  materiały edukacyjne o ważnych osobistościach i wydarzeniach historycznych regionu, jego zabytkach. Przedstawiają historię powiatu pilskiego od czasów narodzin Stanisława Staszica, znamienitego pilanina, czyli od roku 1755, aż do końca lat 80-tych XX wieku.