Urząd Miasta przedłuża terminy zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego 2025
Miasto w naszych rękach – nowa odsłona Budżetu Obywatelskiego!
  1. Nowa edycja Budżetu Obywatelskiego ruszyła z przedłużonym terminem zgłaszania projektów do 19 maja.
  2. Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty inwestycyjne i modernizacyjne, które poprawią przestrzeń publiczną.
  3. Do dyspozycji mieszkańców przeznaczono trzy miliony złotych na realizację projektów.
  4. Zgłoszenia można dokonać zarówno elektronicznie przez nowy portal konsultacyjny, jak i tradycyjnie w Urzędzie Miasta.

Wraz z najnowszą edycją Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy naszego miasta ponownie mają szansę wpłynąć na jego rozwój i wygląd. Każdy z nas może zgłosić własny pomysł na to, jak poprawić lub odmienić miejską przestrzeń, tak aby służyła wszystkim mieszkańcom. Warto podkreślić, że każdy projekt musi mieć charakter trwały i realizowany być może jedynie na terenie należącym do gminy lub zarządzanym przez nią.

Dla tych, którzy preferują bezpośredni kontakt lub nie mają dostępu do internetu, możliwe jest również złożenie zgłoszenia w formie papierowej. Wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek i dostarczyć go osobiście, lub wysłać na adres urzędu. To elastyczne podejście pozwala na większe zaangażowanie społeczności w decydowanie o przyszłości miasta.

Historia naszego Budżetu Obywatelskiego pokazuje, jak wiele można osiągnąć, kiedy działamy razem. Do tej pory, dzięki wspólnym wysiłkom, zrealizowano już 143 inicjatywy, które znacząco poprawiły jakość życia w różnych zakątkach miasta. To dowód na to, że współpraca i zaangażowanie mieszkańców przynosi realne efekty.

Zmieniajmy nasze miasto razem! To hasło, które idealnie oddaje ducha Budżetu Obywatelskiego - inicjatywy, która daje realny wpływ na to, jak nasze otoczenie się rozwija i zmienia. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego uczestnictwa i zgłaszania swoich projektów. Razem możemy więcej!


Wg inf z: Urząd Miasta