Święto patronki w SOSW w Pile z nagrodami dla uczniów
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile świętował dzień swojej patronki w atmosferze hawajskiej przygody. Tegoroczne obchody, zorganizowane w Domu Kultury ISKRA, przyciągnęły tłumy uczestników, którzy mogli cieszyć się kolorowym programem i uroczystym wręczeniem nagród.
  1. 15. edycja gali odbyła się pod hasłem ALOHA, wnosząc tropikalny nastrój do serca Piły.
  2. Wyróżnienia Grzeg'Oskarów przyznano uczniom za ich zaangażowanie i osiągnięcia w całorocznym wysiłku edukacyjnym.
  3. Kazimierz Sulima, etatowy członek Zarządu Powiatu, osobiście gratulował uczniom i kadrze ośrodka.
  4. Uroczystość uświetniły występy Pilskiego Teatru Tańca, dodając splendoru całemu wydarzeniu.

Ośrodek, który obecnie edukuje blisko 200 uczniów z różnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej, jest znany z indywidualnego podejścia do potrzeb swoich podopiecznych. Działa tutaj szkoła podstawowa oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, a także prowadzone są specjalistyczne terapie, w tym Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

Kazimierz Sulima podczas swojego wystąpienia podkreślił znaczenie ośrodka w lokalnej społeczności: „Wspaniale jest widzieć tak duże grono uśmiechniętych wychowanków i przyjaciół tej wyjątkowej placówki. Gratuluję wszystkim wyróżnionym i kadrze, która jest mocno zaangażowana w pracę i wkłada w nią ogromne serce. Należą Wam się ogromne słowa uznania”.

Pod kierownictwem dyrektor Małgorzaty Bazelak, ośrodek nieustannie dąży do zapewnienia swoim uczniom najlepszych możliwości rozwoju i edukacji, co roku organizując wydarzenia, które integrują społeczność i celebrują osiągnięcia wychowanków. Gala w ISKRA była kolejnym przykładem, jak edukacja może łączyć ludzi, kulturę i radość z nauki.


Na podst. Powiat