Jak wygląda opieka nad dziećmi po rozwodzie

W wyroku rozwodowym Sąd ma obowiązek, stosownie do art. 58 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej również jako „k.r.o.”), orzec o najważniejszych kwestiach związanych z wychowaniem wspólnych małoletnich dzieci po rozwodzie, tj. o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, kontaktach rodziców z dziećmi oraz obowiązku alimentacyjnym w stosunku do małoletnich dzieci małżonków.

Władza rodzicielska po rozwodzie

W ramach uregulowania władzy rodzicielskiej nad dziećmi po rozwodzie Sąd może:

  1. powierzyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom;
  2. powierzyć władzę rodzicielską jednemu rodzicowi, z jednoczesnym graniczeniem władzy rodzicielskiej drugiego rodzica do pewnych uprawnień i obowiązków, jak np. współdecydowanie o istotnych sprawach dziecka co do edukacji i leczenia, bądź do prawa uzyskiwania informacji o pewnych sferach życia dziecka;
  3. pozbawić władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców (przy czym zaznaczyć trzeba, że do pozbawienia władzy rodzicielskiej muszą istnieć solidne przesłanki);
  4. zawiesić władze rodzicielską jednego lub obojga rodziców (jeśli jest przeszkoda w aktualnym sprawowaniu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem).

W praktyce jednak najczęściej spotkać można się z rozstrzygnięciem powierzenia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom bądź powierzenia władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiemu rodzicowi do pewnych kwestii dotyczących dziecka. Powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom ma miejsce w sytuacji, gdy rodzice przedstawią zgodne porozumienie co do sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem po rozwodzie. W przypadku braku porozumienia co do zasady ograniczenie władzy rodzicielskiej powinno być stosowane wyjątkowo, natomiast w praktyce bardzo często w przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami władza jednemu z nich jest ograniczana.

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Rodzic, który na stałe nie mieszka z dzieckiem po rozwodzie ma prawo (i obowiązek) do kontaktowania się z dzieckiem. Preferowane jest osobiste odbywanie kontaktów z dzieckiem, przy czym w przypadku, gdy z jakiś powodów nie jest możliwe częste odbywanie kontaktów osobistych, mogą się one odbywać za pomocą środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Formuła kontaktów powinna być przejrzysta dla wszystkich i odpowiednia do wieku dziecka i jego aktualnych potrzeb oraz powinna być adekwatna do sytuacji. Ciężko wymagać od rodzica, który mieszka 300 km od dziecka, żeby przyjeżdżał na kontakty w środku tygodnia na 2 godziny – takie rozwiązanie jest nielogiczne. Gdy rodzice mieszkają blisko dziecka wówczas kontakty te mogą być częstsze, natomiast w przypadku, gdy rodzice mieszkają daleko od dziecka te kontakty zwykle wypadają rzadziej, ale są bardziej intensywne. Rodzic, który mieszka 15 km od dziecka może odebrać je po lekcjach, zjeść z nim obiad i pojechać na zajęcia dodatkowe, czy też w czasie 3 godzin wyskoczyć z dzieckiem do kina.

Najważniejsze jest, żeby ustalone kontakty były przestrzegane przez wszystkich, a rodzice rozumieli, że możliwość kontaktu z dzieckiem jest prawem i obowiązkiem i pozbawianie kontaktów dziecka z drugim z rodziców jest robieniem dziecku krzywdy (oczywiście w sytuacji, gdy rodzic nie zagraża swoim postępowaniem w dobro dziecka).

Opieka naprzemienna po rozwodzie

Kolejnym rozwiązaniem przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem po rozwodzie jest opieka naprzemienna. Jej celem jest sprawowanie opieki nad dzieckiem przez oboje rodziców w takich samych okresach czasu na zmianę. W przypadku dzieci tzw. szkolnych najczęściej rodzice decydują się na opiekę od poniedziałku po szkole do poniedziałku przed szkołą. Takie rozwiązanie może z powodzeniem funkcjonować również u dzieci przedszkolnych, przy czym zwykle rodzice przekazują sobie dzieci w niedzielę po południu, żeby na spokojnie dziecko przygotować do snu i na następny dzień do przedszkola. W przypadku mniejszych dzieci rodzice decydują się na opiekę naprzemienną w krótszych terminach. Oczywiście to nie jest tak, że jeśli czytając ten artykuł zastanawiacie się jaka forma jest w konkretnym przypadku najlepsza, a macie w domu przedszkolaka i chcieliście ustalić sobie opiekę w innych okresach to będzie to złe. Nie, to tak nie działa. Najważniejsze jest żeby formuła opieki była odpowiednia dla dziecka i dla rodziców.

Z kim zostanie dziecko po rozwodzie

Prawda jest taka, że to z kim dziecko zostanie po rozwodzie jest uzależnione od kompetencji wychowawczych rodziców. Zaznaczyć wyraźnie trzeba, że Sąd nie wybiera rodzica wiodącego ze względu na jego płeć, a tylko i wyłącznie ze względu na kompetencje wychowawcze. Statystyki są jednak takie, że po rozwodzie dziecko zostaje jedynie przy matce w ponad 60%, a przy ojcu w ok 4%. (https://konkret24.tvn24.pl/polska/dzien-ojca-czy-pozycja-ojca-przed-sadami-jest-gorsza-niz-pozycja-matki-sprawdzamy-slowa-wladyslawa-kosiniaka-kamysza-i-dane-st7114899).

Artykuł "Jak wygląda opieka nad dzieckiem po rozwodzie" przygotowany został przez kancelarię Rozwód Adwokat Rzeszów. Wszelkie informacje zawarte w artykule mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Decyzje podejmowane na podstawie informacji zawartych w artykule należy skonsultować z wykwalifikowanym prawnikiem.

Kancelaria Rozwód Adwokat Rzeszów
ul. Hanasiewicza 10
35-103 Rzeszów+48 17 200 03 20
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.