Dziękujemy sołtysom za ich pracę 11 marca przypada Dzień Sołtysa. W imieniu samorządu Powiatu Pilskiego życzenia składa Eligiusz Komarowski, starosta pilski.   
- Wszystkim sołtysom z gmin powiatu pilskiego składam wyrazy podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej. Dużo zdrowia, optymizmu, pogody ducha, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej - mówi.  
Dołączamy się do życzeń. Wszystkiego najlepszego!