Wręczenie nagród dla laureatów olimpiad ekologicznych
W Centrum Powiatowym ISKRA w Pile nagrodzono laureatów dwóch olimpiad: XX Olimpiady Ekologicznej Powiatu Pilskiego oraz XIII Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski.
W pierwszej zmagali się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu pilskiego, w drugiej laureaci olimpiad z terenu powiatów: pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, wągrowieckiego i złotowskiego.
Gospodarzem i organizatorem obu wydarzeń był Powiat Pilski - Starostwo Powiatowe w Pile.
Laureatom gratulacje złożył m.in. Krzysztof Sadowski, etatowy członek Zarządu Powiatu w Pile oraz przedstawiciele samorządów powiatów, których uczniowie brali udział w olimpiadzie Subregionu Północnej Wielkopolski.
- To bardzo cenne, że interesujecie się ekologią i ochroną środowiska i posiadacie na ten temat dużą wiedzę. Dzielcie się z nią z rówieśnikami, rodzicamia, edukujcie innych w imię naszego wspólnego dobra - mówił Krzysztof Sadowski.