Światowy Dzień Seniora 14 listopada przypada Światowy Dzień Seniora. Ma on na celu zwrócenie uwagi na szeroko pojęte zdrowie ludzi starszych, podniesienie jakości ich życia, podejmowania przy tej okazji próby wzmocnienia więzi pokoleniowych oraz integrowania środowiska seniorów. Dzień Seniora to doskonały powód, aby pamiętać na co dzień o ludziach starszych i ich rodzinach.

Powiat Pilski - Starostwo Powiatowe w Pile podejmuje wiele działań wspierających seniorów. Pomaga im instytucjonalnie czego przykładem jest otwarcie w 2019 r. Klubu Pogodnego Seniora Powiatu Pilskiego, którego siedziba mieści się w budynku przy alei Wojska Polskiego 49b w Pile oraz Dziennego Domu Seniora w Róży Wielkiej (gm. Szydłowo). W 2017 r. Powiat udostępnił słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku pomieszczenia w budynku przy ul. Kilińskiego 12a w Pile, gdzie mieści się jego siedziba.
Powiat Pilski na co dzień wspiera także wydarzenia organizowane przez UTW oraz Oddział Okręgowy w Pile Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, jest również współorganizatorem wielu wydarzeń; w tym roku np. Senioriady czy tanecznych spotkań na Stadionie Powiatowym przy Okrzei w Pile.