Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piła

Podczas wycieczki w Stargardzie promowali Powiat Pilski
Ponad 30-osobowa grupa z Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego z Piły i Złotowa zwiedziła liczne zabytki i poznała bogatą historię Stargardu, miasta w Województwie Zachodniopomorskim, uchodzącego za perełkę gotyku w państwach leżących nad Morzem Bałtyckim.

Przy tej okazji członkowie Towarzystwa promowali Powiat Pilski, który wspiera jego działania w ramach upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile w 2017 r. obchodziło jubileusz 25-lecia. Zrzeszało wtedy ok. 300 członków. Jego działania nakierowane są na pielęgnowanie kultury i języka niemieckiego oraz integrację.