Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piła

Policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną w ramach kampanii MSWiA pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają” spotkali się z kuratorami II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Pile. Spotkanie miało na celu pogłębienie współpracy w zakresie walki z nowymi zagrożeniami jakimi są dopalacze.

Szkoda Ciebie na takie Patoklimaty, to hasło kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pt.Narkotyki i dopalacze zabijają. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia od tych substancji.

W ramach współpracy omówiono rolę profilaktyki w kształtowaniu właściwych zachowań wśród młodzieży. Poruszono tematy związane z nowymi narkotykami oraz zagrożeniami występującymi w internecie. Jednym z wniosków spotkania było zaplanowanie szkolenia dla kuratoró zawodowych i społecznych w listopadzie br. Ponadto na ręce Pani Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Alicji Piechoty przekazano plakt promujący kampanię.

 

mł. asp. Jędrzej Panglisz

  • Spotkanie z kuratorami w ramach kampanii "Narkotki i dopalacze zabijają"