Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piła

„Jesteśmy razem” czyli przyjaciele w Domu Pomocy Społecznej w Pile „Jesteśmy razem” – pod takim hasłem 28 czerwca br. w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile, odbyło się spotkanie przyjaciół tej placówki. Patronował mu starosta pilski Eligiusz Komarowski.
 
Na zaproszenie mieszkańców i dyrekcji Domu Pomocy Społecznej przybyło wielu gości m.in.: z instytucji współpracujących, zaprzyjaźnionych placówek, sponsorów, a także rodziny mieszkańców.   Spotkanie uświetnił występ artystyczny mieszkańców i pracowników, był też piknik z grillem i oprawą muzyczną. Wszyscy razem bawili się świetnie.


- Było mi bardzo miło, że mogłem być z Wami. Dziś widać doskonale, że rzeczywiście przyjaciół Domowi Pomocy Społecznej w Pile nie brakuje, że tworzymy jedną, wielką rodziną. Życzę Wam wszystkiego dobrego i wielu pogodnych dni – powiedział na spotkaniu Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski.
 
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile przeznaczony jest dla 70 osób przewlekle somatycznie chorych. Mieszkańcami są osoby w podeszłym wieku oraz osoby z różnym stopniem zaburzeń o charakterze otępiennym i chorobą Alzheimera. Usługi na rzecz osób dotkniętych przypadłościami wieku i różnymi schorzeniami są świadczone na najwyższym poziomie. W tym celu realizowany jest Indywidualny Program Wsparcia, dostosowany do rodzaju schorzeń i możliwości psychofizycznych mieszkańca.
 
- Naszym najważniejszym celem jest zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa, pewności emocjonalnej, likwidacja ograniczeń fizycznych i psychicznych, zaś dla mieszkańców przebywających w łóżkach – stworzenie możliwości poprawy stanu zdrowia – informuje Aneta Szostak, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile.
 
Mieszkańcy Domu mają możliwość korzystania z organizowanych tu wyjazdów, pikników, imprez kulturalnych czy uroczystości religijnych. Na terenie Domu organizowane są również liczne wydarzenia  integracyjne, okolicznościowe, pogadanki tematyczne, mające na celu wypełnienie czasu i dostarczenie mieszkańcom radości, wzruszeń, zapobieganie monotonii, izolacji i samotności.
 
W DPS działa gabinet rehabilitacyjny, w którym z zabiegów mogą również, poza mieszkańcami, korzystać osoby z zewnątrz w ramach darowizny, cegiełki, wpłacanej na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Pile. DPS w Pile pełni też ważną funkcję w systemie edukacji i doskonalenia zawodowego uczniów i studentów oraz w kształtowaniu szacunku dla osób starszych i chorych. Realizowane są tu praktyki zawodowe słuchaczy szkół pomaturalnych i studentów, a także programy Powiatowego Urzędu Pracy, przygotowujące do pracy z osobami niepełnosprawnymi.