Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piła

W Komendzie Powiatowej Policji w Pile odbyło się spotkanie w ramach tegorocznej akcji „Bezpieczne wakacje 2019”. W rozmowach o bezpieczeństwie podczas wypoczynku letniego udział wziął Komendant Powiatowy Policji w Pile insp. Sebastian Cichocki wraz z policjantami oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się na co dzień tematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

26 czerwca br. w pilskiej komendzie odbyło się spotkanie w ramach zabezpieczenia sezonu letniego 2019. Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Pile insp. Sebastiana Cichockiego, który uczestniczył w spotkaniu wraz z policjantami, w rozmowach o bezpieczeństwie udział wzięli przedstawiciele Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Sanepidu, Służby Ochrony Kolei, Straży Leśnej, Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kuratorium Oświaty, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Powiatowej Inspekcji Pracy oraz innych instytucji zajmujących się kwestią szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Głównym tematem spotkania było omówienie planu zabezpieczenia na ternie powiatu pilskiego tegorocznych wakacji.

Jak co roku pilscy policjanci w trakcie trwania letnich wakacji realizują szereg przedsięwzięć profilaktycznych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa wypoczywających na terenie naszego powiatu dzieci i młodzieży.  Przez cały okres trwania wakacji, mundurowi wspólnie z przedstawicielami Sanepidu odwiedzać będą zlokalizowane na terenie powiatu pilskiego miejsca zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Podczas takich wizyt, policjanci nie tylko będą sprawdzać stan bezpieczeństwa ale również przeprowadzać z najmłodszymi pogadanki dotyczące elementarnych zasad bezpiecznego wypoczynku. 

W ubiegłym roku podczas trwania sezonu letniego na terenie powiatu pilskiego nie doszło do poważniejszych zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że również i w bieżącym roku dzięki zaangażowaniu policji oraz poszczególnych instytucji tegoroczne wakacje można będzie zaliczyć do udanych, ale przede wszystkim bezpiecznych.


Podkom. Żaneta Kowalska