Z sesji Rady Powiatu: To był rekordowy rok dla szpitala pod względem inwestycji Na IX sesji Rady Powiatu w Pile radni przyjęli uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe Szpitala Specjalistycznego w Pile za rok 2018. Na uwagę zasługują ogromne inwestycje, które poczyniono w placówce.     
Szpital Specjalistyczny w Pile utrzymał swój wysoki trzeci stopień referencji, co oznacza, że pacjenci mogą tu liczyć na specjalistyczną diagnozę i leczenie. Pod względem inwestycji rok 2018 był rekordowy. Z własnego budżetu inwestował szpital, do tego doszły ogromne środki zewnętrze, zarówno unijne, rządowe, jak i Powiatu Pilskiego, którego władze podejmowały liczne starania, by środki te pozyskać i uzupełniały je wkładem własnym.

Po latach zaniedbań całkowicie przebudowano i wyremontowano dwa ważne odziały: nefrologii ze stacją dializ i Szpitalny Oddział Ratunkowy, łączna wartość tylko tych inwestycji to 15 mln zł. Do tego kosztem 2 mln 300 tys. zł. otwarto nową pracownię elektrofizjologii na oddziale kardiologii, gdzie dokonuje się zabiegów ablacji (usuwających zaburzenia rytmu serca), a pacjenci korzystają z nich za darmo, w ramach kontraktów NFZ. Zakupiono także nowoczesne aparaty RTG i i inny specjalistyczny sprzęt do diagnostyki i monitorowania stanu zdrowia pacjentów, m.in. kardiomonitory i aparaty usg. Tyko pod koniec roku na Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii trafiły nowoczesne urządzenia wartości 2 mln zł!
Zakupiono również nową karetkę, wartości blisko 340 tys. zł. Około 3 mln zł pochłonęła także cyfryzacja placówki, śmiało można więc powiedzieć, że całkowita wartość poczynionych inwestycji to ok. 25 mln zł. 
 
- Tylko w ostatnich trzech latach w szpital zainwestowano prawie 35 milionów złotych, w poprzedniej kadencji była to kwota czterokrotnie niższa. Rok 2018 na pewno należy do wyjątkowych pod względem skali remontów i zakupu nowoczesnego sprzętu, co ma wpływ na podniesienie jakości leczenia pacjentów. Co ważne, sytuacja pilskiej placówki jest stabilna, ale wymaga stałego nadzoru – powiedział starosta pilski Eligiusz Komarowski.