Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piła

7 mln złotych na aktywizację bezrobotnych w powiecie pilskim Bezrobocie w powiecie pilskim jest najniższe od wielu lat. Mimo to Powiat Pilski wciąż stara się zdobyć pieniądze, by zaktywizować te osoby, które jeszcze zatrudnienia nie znalazły. Powiatowy Urzędu Pracy pozyskał kolejne fundusze na ten cel. W tym roku jest to blisko 7 milionów złotych na realizację programów promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia.  

Wszystkie projekty będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby poniżej 30 roku życia mogą skorzystać z Programu operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
- Na realizację tego projektu pozyskaliśmy blisko 4 mln zł. Przeznaczymy je na staże, szkolenia i nowe miejsca pracy, ale także na dotacje na podjęcie działalności gospodarczej czy refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy  - mówi Ewa Dorna, dyrektor PUP w Pile.

Projekt Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny obejmie prawie 300 bezrobotnych po 30 roku życia zarejestrowanych w PUP w Pile. Tutaj powiat otrzymał prawie 2 miliony złotych na pomoc w podjęciu pracy dla niepracujących.

- W zeszłym roku dzięki pozyskanym funduszom 140 osób założyło swoją własną firmę. Dzięki dotacjom z Powiatowego Urzędu Pracy powiat zyskał nowych przedsiębiorców. W tym roku liczymy, że będzie podobnie – podsumował Starosta Pilski Eligiusz Komarowski.