Lekcja historii: Spotkanie z autorką książki "Chłopcy z mojego fyrtla" W Centrum Powiatowym ISKRA odbyło się spotkanie  z Kingą Sibilską, autorką książki pt. „Chłopacy z mojego fyrtla”.
Spotkanie zorganizował Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile, a z pisarką o tytułowych bohaterach jej książki rozmawiał Henryk Liszkiewicz.
Kinga Sibilska, prezentując swoją książkę, przybliżyła zebranej publiczności sylwetki 5 zamordowanych przez hitlerowców w 1942 roku młodych patriotów z Poznania, których jako błogosławionych w 1999 roku Jan Paweł II wyniósł na ołtarze. 
Na widowni obecni byli uczniowie ze szkół ponadpodstawowych i podstawowych, a także mieszkańcy Piły i powiatu pilskiego, wśród których była również Iwona Schulz, radna Rady Powiatu w Pile przewodnicząca Komisji Edukacji, Spraw Społecznych Bezpieczeństwa Powiatu Pilskiego.
- Takie spotkania są dla młodzieży niezwykle cenne. Zdobywają ważną wiedzę historyczną i ugruntowują patriotyczne postawy i wartości - mówi.     
Autorce za przyjazd do Piły i prezentację swojej książki podziękowała Magdalena Michalska, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile.
Wydarzenie odbyło się pod  Patronatem Honorowym Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego.